Concurs angajare secretar - Școala Gimnazială „Vornicu Simion Tăutu” Comănești

Școala Gimnazială „Vornicu Simion Tăutu” Comănești, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea funcției de secretar, post temporar vacant, pe perioadă determinată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: nu este cazul;
2. Perfecționări (specializări): nu este cazul;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office/Word/Excel/Navigare internet;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: lucru in echipă;
6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): Da.
7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul;
8. Vechime 7 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5 zile lucrătoare de la afişare):09.01.2024-15.01.2024, ora 09,00-12,00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 16.01.2024, ora 09,00, la sediul instituţiei;
– afisarea rezultatelor: 16.01.2024, ora 11.00;
– proba scrisă în data de 23.01.2024, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 23.01.2024, ora 12,30.
– proba practică în data de 25.01.2024, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 25.01.2024, ora 12,00.
– proba interviu în data de 25.01.2024 , ora 12.30, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 25.01.2024, ora 15,00.
– afişarea rezultatelor finale: 26.01.2024,ora 12,00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

La proba scrisă:
– se pot depune contestaţii până în data de: 25.01.2024, ora 9.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 25.01.2024, ora 10,00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială „Vornicu Simion Tăutu” Comănești, cu sediul în Comănești, strada Principală nr.200, județul Suceava, tel. 0742067198, persoana de contact Popescu Veronica-Iuliana, email: scoalacomanesti@yahoo.com.
Mai nouă Mai veche