Program gratuit de instruire a cadrelor didactice care au în clase elevi cu TSA

Program gratuit de instruire a cadrelor didactice care au în clase elevi cu TSA
Începând cu luna ianuarie, 80 de cadre didactice din Rădăuți, Frătăuții Vechi, Vicovu de Sus, Marginea, Grănicești, Siret și Horodnic de Sus urmează gratuit primul curs „ABA in schools”, un program de instruire în lucrul cu elevii cu tulburări din spectrul autist/ TSA. Cursul este inițiat de Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava/AIAS, fiind al treilea program creat de AIAS care vine în sprijinul copiilor cu TSA. Primele două programe, ImPACT și cursul intensiv de tip RBT, au fost adresate părinților de copii cu TSA.

Programul „ABA in schools” oferă toate informațiile, metodologiile și materialele necesare pentru înțelegerea etapelor de dezvoltare în cazul copilului tipic, înțelegerea diverselor tulburări ce pot afecta procesul de învățare, a modalităților de lucru cu copiii și a tehnicilor de management comportamental la clasa, astfel încât profesorii să poată asigura adaptarea și incluziunea socială a copiilor, bunele practici și armonia comportamentală a grupei/ clasei de elevi.

Cursul oferă detalii despre autism și alte cerințe speciale, permite înțelegerea temeinică a diagnosticelor și a caracteristicilor individuale ale copiilor cu autism și alte cerințe speciale, contribuie la crearea și adaptarea curriculei individuale, la cunoașterea și aplicarea tehnicilor și strategiilor ABA în mediul de clasă pentru a sprijini dezvoltarea abilităților și comportamentelor adecvate ale copiilor, gestionarea comportamentelor problematice ale copiilor, precum și promovarea comportamentelor adecvate și abilităților de dezvoltare.
{inAds}
Programul vine în întâmpinarea cadrelor didactice care interacționează sau au la clasă elevi cu TSA și își propune să înlesnească adaptarea strategiilor ABA în funcție de schimbările în nevoile și progresul copiilor cu TSA, precum și să le permită profesorilor adaptarea la diversele situații de învățare dintr-un mediu școlar de masă.

Instructorii cursului sunt doi analiști comportamentali din cadrul AIAS, ce pot răspunde întrebărilor cadrelor didactice și pot oferi consultanță la clasă cu acordul părinților, în mediul concret al dinamicii de grup.

„AIAS a derulat mai multe proiecte pentru părinții copiilor cu TSA ce au vizat consilierea, instruirea și formarea grupelor de suport. Feedback-ul primit din partea cursanților a subliniat importanța formării unei echipe părinte – cadru didactic – specialist, care să aibă ca scop comun urmărirea și implementarea recomandărilor din planul personalizat de intervenție în toate mediile copilului, deci și la grădiniță sau școală. Astfel, cu implicarea tuturor persoanelor importante din viața copilului, ne putem asigura că planul de intervenție cuprinde toate obiectivele specifice centrate pe nevoile copilului” explică Alexandrina Lucanu, trainer BCaBA în cadrul AIAS.

Pe lângă beneficiile aduse direct copilului, implementarea strategiilor din analiza aplicată a comportamentului poate aduce beneficii precum: eficientizarea predării și cooperării întregii clase de elevi, gestionarea clasei, reducerea stresului la muncă dat de neînțelegerea comportamentelor, reducerea comportamentelor de bullying și marginalizare, creșterea comportamentelor de acceptare și incluziune școlară, scăderea stresului parental și formarea unei echipe pluridisciplinare care să susțină evoluția copilului în mediul școlar.

Programul „ABA in schools” este gratuit. Modulul teoretic are 36 de ore și poate fi adaptat în funcție de nevoia cadrelor didactice pentru grădinițe, învățământ primar sau gimnazial. Cadrele didactice interesate de înscrierea la următoarele grupe pot afla mai multe detalii luând legătura cu AIAS.

În educație, în cadrul școlilor, ABA este folosită atât la nivel macro - pentru a crește productivitatea întregii colectivități, cât și la nivel micro – pentru a ajuta integrarea copilului în colectivitate și creșterea comportamentelor de aderare în mediul școlar. Astfel, indiferent dacă este vorba de tulburări obișnuite la copiii tipici sau de tulburări severe la copiii cu diagnostic de TSA sau alte tulburări de dezvoltare, intervenția ABA a fost dovedită ca fiind cea mai eficientă în modelarea comportamentelor semnificative, în scopul de a crește comportamentele sociale și educaționale dezirabile.
Mai nouă Mai veche