13 angajați la negru depistați de inspectorii ITM Suceava la controale din ultima lună

13 angajați la negru depistați de inspectorii ITM Suceava la controale din ultima lună
În perioada 1-31 ianuarie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc[ Suceava au efectuat 261 de controale, din care 197 în domeniul relaţiilor de muncă şi 64 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 122 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 302.500 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 197 controale efectuate, s-au aplicat 38 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 278.000 lei.

Au fost depistate 13 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 3 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 10 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 6 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 240.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 64 controale efectuate, s-au aplicat 84 sancţiuni contravenţionale la 51 angajatori (80 avertismente contravenţionale şi 4 amenzi contravenţionale în valoare de 24.500 lei).

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au comunicat producerea evenimentelor;
 • nu s-au cercetat evenimentele;
 • nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție;
 • nu s-a întocmit programul de revizii și reparații la utilaje și instalații mecanice și electrice;
 • nu s-au autorizat instalaţiile de ridicat;
 • nu s-au stabilit și marcat căile de acces și circulație.

În luna ianuarie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 20 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 februarie 2024, figurează ca fiind înregistrate 139.941 de contracte individuale de muncă active, dintre care 129.673 pe durată nedeterminată și 10.268 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche