Campanie de promovare a contractelor colective de muncă desfășurată de ITM Suceava

ITM Suceava
Inspectoratul Teritorial de Muncã Suceava informează că a desfãşurat pe parcursul lunii februarie 2024 campania de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici şi mijlocii.

Conform Legii nr. 367/2022 a Dialogului Social se instituie obligativitatea negocierii colective la nivelul unitãţilor care au cel puţin 10 angajaţi, iniţiativa negocierii colective poate aparţine angajatorului şi/sau oricãreia dintre pãrţile îndreptãţite sã negocieze.

In cadrul acestei campanii au fost oferite informaţii detaliate cu privire la negocierea colectivã, plecând de la principalele beneficii pentru angajaţi/lucrãtori şi angajatori, respectiv:
{inAds}
Avantaje angajaţi/lucrãtori: mai multã justiţie socialã, drepturi superioare privind condiţiile de muncã şi de angajare, salariile, aplicarea principiului egalitãţii de şanse şi tratament, venituri mai stabile şi concilierea vieţii profesionale cu cea de familie.

Avantaje angajatori: asigurarea pãcii sociale şi a unui climat de muncã favorabil performanţei, productivitatea și loialitate a personalului îmbunătățite, participare mai mare a forţei de muncã la locul de muncã, rezolvarea timpurie a litigiilor de muncã, eficacitate şi planificare bugetarã.

Au fost efectuate un număr de 101 informãri în vederea promovãrii negocierii colective în întreprinderile mici şi mijlocii, din care în cadrul controalelor efectuate de cãtre inspectori de muncã la 48 de angajatori care au încadraţi cu contract individual de muncã un numãr de 2.020 salariaţi, şi prin distribuire de materiale informative pe adresa de e-mail unui numãr de 53 de angajatori care au încadraţi cu contract individual de muncã un numãr de 2.583 salariaţi.

A fost organizatã în data de 22 februarie 2024, la sediul ITM Suceava din strada Bistriţei, nr. 9, județul Suceava, o întâlnire cu reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii precum şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale din grupul ţintã prin care le-a fost comunicatã fisa suport a Campaniei pentru a fi diseminata membrilor intreprinderilor mici si mijlocii.

În perioada campaniei (01.02.2024 – 29.02.2024) au fost încheiate şi înregistrate la ITM Suceava un numãr de 23 de noi contracte colective de muncã.

La nivelul judeţului Suceava, sunt vizaţi în vederea informãrii cu privire la negocierea colectivã în întreprinderile mici şi mijlocii un numãr de 2.294 de angajatori care au încadraţi cu contract individual de muncã un numãr de 78.322 angajaţi vizaţi.
Mai nouă Mai veche