Elev eliminat de la simularea Bacalaureatului, la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului. A fost depistat cu un telefon mobil

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului
Un elev a fost eliminat, miercuri, de la proba a treia a simulării examenului de bacalaureat, la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, după ce a fost depistat folosind un telefon. Elevul eliminat susținea examenul la Biologie. 

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național 2024 a început, luni, 4 martie 2024, cu proba Proba Ea Limba și literatura română, iar marți a avut loc proba obligatorie a profilului. Miercuri elevii au susținut proba la alegere a profilului și specializării. 

În județul Suceava, pentru susținerea probelor scrise au fost înscriși 5.872 elevi. La proba de miercuri au fost prezenți 5.021 de elevi și au absentat 850 de elevi. 
{inAds}
Conform procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, au fost aprobate 14 solicitări de desfășurare a examenului în condiții speciale, după cum urmează:
  • mărirea cu maxim 2 ore a timpului destinat efectuării lucrărilor scrise pentru cei 14 elevi,
  • 8 elevi beneficiază și de condiția susținerea examenului în sală separată, dintre care 2 cu folosirea instrumentelor compensatorii: hărți mentale, scheme conceptuale și 2 cu asigurarea subiectului în scriere obișnuită și cu caractere mărite,
  • 2 elevi beneficiază și de condiția accesul în sala de examen cu dispozitive medicale specifice – dispozitiv de măsurare continua a gliceliei, pompă de insulină, ambii cu pauze, dar cu încadrarea în timpul maxim prevăzut pentru elaborarea lucrării,
  • 2 elevi beneficiază și de condiția susținerea probei în prezența unui însoțitor sau terapeut, dintre care 1 cu transmiterea subiectelor prin dictare de către unul din profesorii asistenți.
Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Camerele de supraveghere audio-video vor fi funcționale în toate sălile din centrele de examen.

Evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat prin intermediul platformei utilizate de Ministerul Educației la simularea probelor Evaluării Naționale pentru clasele a VIII-a. Pentru evaluarea digitalizată se folosesc scanere distribuite și instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți. Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidați/profesorii asistenți. Ulterior, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.

Rezultatele simulării se vor analiza la nivelul fiecărei clase prin: discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul fiecărei clase, ședințe cu părinții, dezbateri la nivelul consiliului profesoral, etc. în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor, de ex. planuri remediale, grafice de pregătire suplimentară, etc.

Notele nu se trec în catalog, însă, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului/a părintelui, acestea pot fi consemnate în catalog.

Simularea examenului de Bacalaureat continuă după următorul program: 
  • 7 martie 2024 – proba Eb – Limba și lieratura maternă,
  • 15 martie 2023 – Comunicarea rezultatelor.
Mai nouă Mai veche