Angajații Spitalului Județean Suceava, cursuri pentru creșterea calității serviciilor de îngrijire

Angajații Spitalului Județean Suceava, cursuri pentru creșterea calității serviciilor de îngrijire
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava informează că începând cu acestă săptămână desfășoară o amplă serie de cursuri profesionale, în cadrul proiectului „Instruirea personalului mediu și auxiliar pentru dezvoltarea competențelor profesionale”.

Scopul principal este creșterea calității serviciilor de îngrijire acordate pacienților din spital, prin actualizarea cunoștințelor teoretice și dezvoltarea abilităților practice în rândul personalului de îngrijire. În același timp, este urmărită omogenizarea echipei de îngrijire și eficientizarea comunicării între membrii acesteia.

Proiectul a demarat prin parcurgerea etapelor de identificare a temelor de interes pentru personalul secțiilor, pe categorii de personal și stabilirea grupurilor țintă. De asemenea a fost conturat și un calendar de desfășurare a cursurilor pentru primul semestru al acestui an.
{inAds}
Cursurile vor fi susținute de formatori din cadrul unității, cu pregătire în specialitățile respective, atât din rândul medicilor cât și a asistenților, cu experiență în formare profesională. Bază materială necesară, care include manechine simulatoare didactice, aparatură, dispozitive materiale și consumabile este asigurată în totalitate din resursele interne ale spitalului.

Până în prezent sunt stabilite 23 de teme pentru asistenții medicali și nouă teme pentru personalul auxiliar, pentru care se vor organiza peste 120 de cursuri cu circa 2000 de participanti. 

„Ne propunem ca, pe măsură ce vor fi identificate, să abordăm și alte teme, prin care să îmbunătățim permanent nivelul de pregătire a personalului și, prin aceasta, calitatea îngrijirilor acordate în spitalul nostru”, a transmis managerul Alexandru Calancea.
Angajații Spitalului Județean Suceava, cursuri pentru creșterea calității serviciilor de îngrijire
Angajații Spitalului Județean Suceava, cursuri pentru creșterea calității serviciilor de îngrijire
Angajații Spitalului Județean Suceava, cursuri pentru creșterea calității serviciilor de îngrijire
Mai nouă Mai veche