Durata lucrărilor de racordare a campusului USV din comuna Moara la apă și canalizare a fost estimată la doi ani și jumătate

Campus USV Moara
Având în vedere stadiul avansat al execuţiei lucrărilor de construcție a căminului studenţesc din cel de-al doilea campus al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), precum şi finanţarea nerambursabilă obţinută de consorţiul coordonat de USV, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pentru realizarea unui campus profesional integrat dedicat învăţământul tehnic dual, în data de 29 martie 2024 a avut loc o sedinţă de lucru a reprezentanţilor universităţii, autorităţilor publice judeţene şi locale şi ai companiei ACET SA Suceava. Ședința s-a axat pe identificarea soluţiilor tehnice necesare racordării celui de-al doilea campus USV la apa potabilă și la canalizarea menajeră. Din partea Consiliului Judeţean Suceava, la ședință au participat Gheorghe Flutur şi arhitect șef Tudor Andriu, din partea Primăriei Municipiului Suceava, primar Ion Lungu, din partea Primăriei Comunei Moara, primar Eduard Dziminschi, din partea ACET, director general Ștefan Groza şi director tehnic Mircea Ovadiuc. Echipa USV a fost coordonată de rector Mihai Dimina şi director general administrativ Florin Duceac.

În cadrul şedinţei, reprezentanţii USV au prezentat obiectivele ce urmează să fie realizate în cel de-al doilea campus universitar pe termen scurt, mediu şi lung, stadiul lucrărilor existente, finanţările obţinute, precum şi proiectele depuse pentru realizarea obiectivelor propuse. Reprezentanţii autorităţilor publice au prezentat stadiul lucrărilor şi al proiectelor existente în zonă pentru asigurarea accesului la apa potabilă și la canalizarea menajeră. Pentru deservirea rapidă a căminului cu apă potabilă, s-a propus conectarea dintr-un cămin apropiat campusului, fiind însă necesară realizarea de către USV a unei staţii de pompare pentru ridicarea presiunii apei.
{inAds}
Pentru necesităţile pe termen mediu şi lung, se ia în calcul o asociere a Consiliului Judeţean Suceava, Primăriei Municipiului Suceava, Primăriei Comunei Moara şi USV, cu scopul de a realiza o conductă de aducţiune de la castelul de apă situat la aproximativ doi kilometri de viitorul campus universitar. Pentru racordarea la canalizare a căminului studenţesc, se au în vedere lucrări extinse pe terenul campusului, vizând conectarea la cel mai apropiat punct disponibil propus de ACET, urmând ca soluţia pe termen mediu şi lung să fie implementată în cadrul aceleiași asocieri menţionate anterior. Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor de apă-canal necesare căminului studenţesc este de aproximativ un an, iar durata estimată a finalizării lucrărilor necesare pentru întreg campusul este de doi ani şi jumătate.
Campus USV Moara
Campus USV Moara
Campus USV Moara
Campus USV Moara
Campus USV Moara
Mai nouă Mai veche