Candidatura independentului Ștefan Constantin Mitrea la Primăria Salcea, invalidată de Judecătoria Suceava

Candidatura independentului Ștefan Constantin Mitrea la Primăria Salcea, invalidată de Judecătoria Suceava
Judecătoria Suceava a invalidat, vineri, candidatura independentului Ștefan Constantin Mitrea pentru funcția de primar al orașului Salcea, județul Suceava.

Ștefan Constantin Mitrea și-a înregistrat candidatura ca independent pentru funcția de primar al orașului Salcea, aceasta fiind validată prin Hotărârea nr. 62/2024 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 13 Salcea.

Hotărârea de admitere a candidaturii independentului Ștefan Constantin Mitrea a fost contestată la Judecătoria Suceava de Elisei Neagu, care a susținut că semnăturile de susținere depuse de Mitrea nu sunt conforme legislației electorale, pe liste nefiind trecute adresa completă din cartea de identitate / buletinul de identitate al susținătorilor.

Dosarul a fost repartizat judecătoarei Oana Mihaela Moroșanu de la Secția Civilă a Judecătoriei Suceava.
{inAds}
Instanţa a reţinut că în conformitate cu dispoziţiile art. 51 alin. 1 din Legea nr.115/2015, lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează, numele şi prenumele susţinătorului, cetăţenia, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. De asemenea, alin. 3 prevede că susţinători pot fi numai cetăţeni români sau cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reşedinţa în circumscripţia electorală în cauză.

Verificând lista de susţinători, instanţa a constatat că nu respectă condiţia menţionării adresei semnatarilor, adică cu precizarea criteriilor de identificare precum strada, număr, localitate și județ, ceea ce conduce la neîndeplinirea de către candidat a numărului de semnături valabile necesare pentru validarea candidaturii.

Prin urmare, instanţa a admis contestaţia formulată de Elisei Neagu și a dispus anularea Hotărârea nr. 62/30 aprilie 2024 emisă de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 13 Salcea, în sensul că dispune anularea candidaturii lui Ștefan Constantin Mitrea pentru primăria oraşului Salcea, în calitate de independent.

Decizia poate fi atacată cu apel la Tribunalul Suceava.

1 Comentarii

Mai nouă Mai veche