Concurs angajare consilier asistent - Primăria Municipiului Suceava

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, asistent din cadrul Direcţiei urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile arhitecturii, ingineriei în construcţii sau urbanism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 22 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Suceava, Serviciul resurse umane, Bd. 1 Mai nr. 5A, camera 45, sau la telefonul o230/212.696, interior 252.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.