Dumbrăveni: Anunț public privind decizia etapei de incadrare - Construire pensiune agroturistică

Agentia pentru Protecția Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire pensiune agroturistică“, propus a fi amplasat in satul Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, jud. Suceava titular IAVNI LAURA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistritei nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 28.10.2016. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

Niciun comentariu

Un produs Blogger.