Inspectorii ITM Suceava au aplicat 120 de amenzi în luna aprilie


În perioada 01.04.2018 – 30.04.2018 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2018”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 285 controale, din care 215 în domeniul relaţiilor de muncă şi 70 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 120 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 226.000 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA APRILIE

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:

Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 215 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 65 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 226.000 lei.
În luna aprilie au fost depistate un număr de 35 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 8 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 24 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;
 • 3 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
Pentru muncă nedeclarată au fost sancționați 24 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 150.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.
2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 70 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 55 sancţiuni contravenţionale.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
 • nu s-au comunicat și cercetat evenimente;
 • nu s-au refăcut marcajele căilor de acces și de circulație degradate, șterse;
 • nu s-au întocmit programele cu termenele de întreținere pentru fiecare echipament de muncă;
 • nu s-au înlocuit semnalizările de securitate degradate.
În luna aprilie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 15 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.05.2018 figurează ca fiind înregistrate un număr de 125.748 contracte individuale de muncă active din care:
- 118.515 pe durată nedeterminată;
- 7.233 pe durată determinată.


Romeo BUTNARIU
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier, Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Niciun comentariu

Un produs Blogger.