Concurs angajare Consilier (2 posturi) - Primăria Municipiului Suceava

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Serviciului Investiții – Direcția Tehnică și de Investiții, după cum urmează:
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior;
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe inginerești – inginerie civilă și instalații sau inginerie mecanică cu specializarea sisteme și echipamente termice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani – consilier, clasa I, gradul profesional superior;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani – consilier, clasa I, gradul profesional principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 01 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 10 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Suceava, Serviciul resurse umane, Bd. 1 Mai nr. 5A, camera 45, sau la telefonul o230/212.696, interior 252, e-mail ralucap@primariasv.ro.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.