Probleme legate de întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale

În data de 02.10.2015 Prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim a convocat într-o şedinţă care a vizat problemele legate de întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale, pe Vasile Costan directorul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Suceava și Duţu Haralampie directorul Camerei Agricole Judetene Suceava, care este și coordonatorul Grupului de Lucru constituit la nivelul judeţului Suceava în vederea întocmirii proiectelor de amenajamente pastorale.

La şedinţă au participat juriştii din cadrul Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, a aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ şi Corpul de control al Prefectului judeţului Suceava.

Dat fiind demersurile întreprinse de juriştii din cadrul Instituţiei Prefectului referitor la luarea măsurilor necesare privind întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale cu respectarea prevederilor legale, cu sprijinul specialiştilor din cadrul Camerei Agricole Judetene Suceava şi a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Suceava, s-a hotărât ca toate unităţile administrativ teritoriale care au întocmit amenajamente pastorale, să se prezinte cu acestea la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava în vederea revizuirii.

O parte a amenjamentelor au fost revizuite, revizuire avizată de DAJS, acestea fiind întocmite în condiţiile legii. O altă parte sunt în curs de analiză la DAJS, urmând ca UAT-urile care nu au prezentat amenajamentele întocmite spre verificare să se prezinte cu ele în vederea revizuirii lucrărilor şi obținerii avizului de către această instituţie.

Totodată, s-a solicitat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii un punct de vedere în ceea ce priveşte procesul de remediere a deficienţelor constatate în proiectele de amenajament pastoral, pe cale administrativă, fără intervenţia instanţei de contencios administrativ.

„Solicităm ca UAT – urile care nu au prezentat amenajamentele pastorale să le depună la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava în vederea reanalizării acestora dat fiind faptul că, începând cu anul 2016 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.
Deoarece una din atribuţiile principale ale prefectului este cea de exercitare a controlului de legalitate asupra hotărârilor adoptate de consiliile locale, s-a încercat remedierea pe cale administrativă a deficienţelor constatate în proiectele de amenajament pastoral prin îndrumarea unităţilor administrativ teritoriale în procesul de elaborare a actelor administrative, activitate realizată şi prin circularele transmise cu privire la administrarea păşunilor proprietatea UAT-urilor din judeţ şi prin solicitarea de revizuire a proiectele de amenajament pastoral”, a precizat Constantin HARASIM, prefectul județului Suceava.


BIROUL DE PRESĂ AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI - JUDEȚUL SUCEAVA
Mai nouă Mai veche