Proiect Tempus la USV

În perioada 6 – 7 octombrie 2015, la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava se va desfășura ultima întâlnire a proiectului „Student support and development services”.

Proiectul derulat în cadrul Programului TEMPUS IV propune dezvoltarea de servicii avansate pentru studenți și absolvenți, bazate pe metodologii și instrumente special concepute în conformitate cu cele mai bune practici europene, capabile de a satisface nevoile unei societăți globalizate și de a dezvolta o cultură de asigurare a calității în rândul studenților și a personalului din universități din state externe Uniunii Europene, precum Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Azerbaidjan, Israel. Proiectul este coordonat de Universitatea din Aquila, Italia, iar Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este partener, fiind direct implicată în realizarea pachetelor de lucru, elaborarea de instrumente și realizarea de workshop-uri.

La aceasta întâlnire vor participa peste 30 de cadre didactice universitare cu funcții de conducere din universitățile partenere, scopul reuniunii fiind analiza gradului de realizare a tuturor activităților proiectului și prezentarea rapoartelor finale.

Întâlnirea va oferi oportunitatea semnării de acorduri de parteneriat între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și universitățile din țările menționate.

Echipa de proiect din Universitatea Suceava include cadre didactice de la Facultatea de Științe ale Educației, coordonator fiind lector univ. dr. Monica Turturean.

Serviciul de Relatii Publice, Comunicare si Imagine
Universitatea Stefan cel Mare din Suceava
Mai nouă Mai veche