Scrisoare de mulţumire - DGASPC Suceava


În cadrul DGASPC Suceava funcționează din anul 2004, ca urmare a închiderii fostului Leagăn de copii ”Sf. Maria” Suceava - Serviciul de protectie de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Suceava – în cadrul căruia funcționează trei case de tip familial în localitățile Șcheia, Mihoveni și Adâncata, serviciu care are ca obiect de activitate și misiune- asigurarea permanentă de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere, socializare, consiliere şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială și de încadrare într-un grad de handicap.

În cadrul acestor case de tip familial sunt ocrotiți un număr total de 38 de copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 2 ani și 16 ani.

Încercând să îndeplinească visul câtorva copii ocrotiți în cadrul căsuţelor de tip familial Şcheia, Adâncata şi Mihoveni, colectivul serviciului s-a implicat în organizarea unui program de tabere atât la mare cât şi la munte. Aşadar, visul acestor copii a devenit realitate cu sprijinul unor oameni cu suflet mare și sponsori precum Farmacia Oana Maria, Hipermarket Real şi Fundaţia HHC.

Una dintre tabere s-a organizat în perioada 23-28 august 2015 , la Mangalia pentru 6 dintre copii din CTF Scheia, de asemenea pentru alţi 12 copii din CTF Scheia şi CTF Mihoveni s-a organizat o tabără la munte tot în perioada vacanței de vară.

Prin organizarea acestor deplasări s-a urmărit mai bună interrelaţiomare şi comunicare prin implicarea acestor copii în programe recreative şi activităţi specifice grupului, urmărindu-se, în același timp, o deschidere mai mare și schimbarea mentalității membrilor comunității cu privire la copiii cu dizabilități.

Mulțumim celor care au fost alături de noi şi ne-au sprijinit și care au venit în întâmpinarea îndrăznelii de a visa a unor copii, pentru care orice gest contează!


Director Executiv, Doina Cristina 
Șef Serviciu, Cojocaru Cristian Jiduc
Mai nouă Mai veche