Informare privind măsurile stabilite la nivelul I.P.J. Suceava pentru menținerea și asigurarea ordinii publice, creșterea gradului de siguranță a cetățeanului pe timpul sezonului estival, în perioada 15.06.-15.09.2016

Informare privind măsurile stabilite la nivelul I.P.J. Suceava pentru menținerea și asigurarea ordinii publice, creșterea gradului de siguranță a cetățeanului pe timpul sezonului estival, în perioada 15.06.-15.09.2016Prin „Planul General de Măsuri al Ministerului Afacerilor Interne și Planul de Măsuri al Inspectoratului General al Poliției Române pentru asigurarea climatului de siguranță publică în perioada Sezonului Estival 2016”, au fost stabilite o serie de activități și sarcini, menite să prevină comiterea de fapte antisociale, tulburarea ordinii și liniștii publice în contextul în care, în perioada Sezonului Estival 2016:
 • la nivel național sunt preconizate a se desfăşura diferite adunări publice, prilejuite de sărbători religioase (Rusaliile Ortodoxe, Sânzienele – Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului, etc.), manifestări cultural-artistice şi sportive, inclusiv în aer liber, cu participarea unui public numeros şi un aflux important de persoane spre localităţile şi zonele turistice şi de agrement.
 • elevii şi studenţii vor susţine diverse examene de rezidențiat, de bacalaureat în cele 2 sesiuni (iunie-iulie 30.05.-16.07.2016 şi august-septembrie 18.07-01.09.2016), respectiv evaluarea naţională pentru absolvenţii claselor a VIII-a (15.06-05.07.2016).
 • în perioada 10.06-10.07.2016, în Franța se desfășoară Campionatul European de Fotbal ”EURO 2016”, unde participă și echipa națională de fotbal a României, eveniment ce presupune și prezența susținătorilor diferitelor echipe de fotbal din campionatul intern în localurile unde au fost realizate amenajări speciale pentru vizionarea meciurilor de fotbal.
În acest sens, subunităţile teritoriale de poliţie şi serviciile operative din cadrul I.P.J. Suceava, vor intensifica relaţiile de colaborare şi cooperare cu celelalte structuri M.A.I. județene (jandarmi, poliție de frontieră, situații de urgență) și instituţiile cu atribuţii în domeniu, pentru realizarea următoarelor măsuri:

Pe linie de ordine publică:
 • analiza situaţiei operative din localităţile şi zonele de interes în care vor avea loc activităţi specifice sezonului estival, în corelare cu anticiparea afluxului de persoane către zonele turistice sau de agrement;
 • adaptarea dispozitivelor de siguranţă publică la specificul activităţilor turistice, pentru sporirea siguranţei şi protecţiei turiştilor, pe timpul sejurului acestora, precum şi realizarea unor dispozitive viabile şi flexibile care să poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea situaţiilor deosebite.
 • asigurarea unor echipaje suplimentare în zona staţiunilor şi a locurilor de agrement frecventate de turişti, pentru prevenirea şi/sau aplanarea stărilor conflictuale, descurajarea elementelor infracţionale şi combaterea fenomenelor cu impact stradal (cerşetorie, consum de substanțe etnobotanice, prostituţie şi proxenetism, furt, înşelăciune etc.).
 • asigurarea prezenţei active, la vedere, a poliţiştilor în zona staţiunilor şi în locurile unde se concentrează un număr mare de turişti, în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale.
 • organizarea și executarea de acțiuni punctuale în mediile de interes operativ, baruri, discoteci, locuri de cazare, târguri, piețe etc., în scopul prevenirii stărilor conflictuale şi menținerii ordinii publice.
 • dinamizarea măsurilor de verificare şi supraveghere în locurile unde vor fi organizate manifestări religioase, culturale/sportive la care se anticipează prezenţa unui public numeros, pentru prevenirea manifestărilor violente, a actelor de vandalism sau acţiunilor cu caracter terorist.
 • atragerea localnicilor şi turiştilor în sprijinul forţelor de poliţie, prin amplificarea relaţiilor de colaborare în activitatea de pregătire antiinfracţională şi antivictimală a populaţiei.
 • consolidarea parteneriatului cu administraţiile publice locale, conducerile unor instituţii, complexe turistice şi organizaţii neguvernamentale pentru cunoaşterea evoluţiei situaţiei operative, precum şi pentru rezolvarea, în comun, a unor probleme ce pot leza interesele turiştilor şi localnicilor.
 • soluţionarea cu celeritate a cauzelor penale înregistrate în această perioadă, dat fiind faptul că, în cele mai multe cazuri, infractorii sunt voiajori, iar majoritatea victimelor sunt turişti care după terminarea sejurului pleacă spre localităţile de domiciliu.
 • informarea turiştilor cu privire la măsurile de siguranţă recomandate pentru a nu deveni victimele unor infracţiuni, precum şi cu privire la modalitatea de sesizare a urgenţelor prin intermediul ”S.N.U.A.U. 112”.
 • cooperarea permanentă cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale printr-un schimb permanent de date şi informaţii cu privire la evoluţia situaţiei operative, în vederea stabilirii unor măsuri concrete pentru prevenirea actelor antisociale.
 • stabilirea împreună cu autorităţile administraţiei publice locale din localităţile turistice, a măsurilor concrete pentru optimizarea activităţilor preventive (asigurarea iluminatului public, efectuarea marcajelor pietonale, asigurarea pazei bunurilor şi valorilor etc.), precum şi pentru suplimentarea, în funcţie de situaţia operativă, a patrulelor poliţiei locale, acolo unde funcționează.
 • verificarea modului în care se execută paza şi protecţia la unităţi, în special la cele unde se colectează şi transportă valori monetare (hipermarketuri, bănci, societăţi comerciale etc.), în scopul prevenirii producerii unor evenimente negative.
 • intensificarea activităților de cunoaștere a populației, în special a cetățenilor români care lucrează în străinătate și vin în țară pe perioada vacanței, în scopul prevenirii unor violențe ce pot apare pe fondul unor conflicte mai vechi sau necunoașterii realităților actuale.
 • intensificarea controalelor în locurile şi mediile frecventate de străini, prin modalităţi care să nu afecteze sejurul turiştilor, pentru depistarea străinilor cu şedere ilegală, declaraţi indezirabili şi a celor urmăriţi naţional ori internaţional.
 • efectuarea de controale la unităţile de cazare, pentru verificarea modului în care sunt respectate normele legale referitoare la înregistrarea străinilor.

Pe linie de siguranţă rutieră:
 • asigurarea prezenţei active a poliţiştilor rutieri, la orele de vârf, pe principalele artere din zonele turistice, precum şi pe traseele de acces către acestea, pentru depistarea, identificarea şi sancţionarea participanţilor la trafic care încalcă prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice, prevenirea accidentelor şi blocajelor rutiere, fluidizarea şi controlul circulaţiei.
 • intensificarea colaborării efectivelor de poliţie rutieră cu celelalte formaţiuni de poliţie, în vederea desfăşurării în comun a unor acţiuni tematice destinate combaterii fenomenului infracţional şi contravenţional pe drumurile publice, atât din domeniul rutier, cât şi din sfera celorlalte domenii din competenţa poliţiei.
 • asigurarea fluenţei traficului rutier pe arterele de circulaţie care converg spre punctele de trecere a frontierei.
 • organizarea de acţiuni cu efective mărite, pe drumurile europene și naţionale, unde se înregistrează valori ridicate ale traficului, în zilele de luni (în intervalul orar 06.30 - 09.30), vineri şi duminică și folosirea în perioada de referinţă, cu eficienţă maximă, a aparaturii de supraveghere a traficului şi măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor;
 • cooptarea specialiştilor Registrului Auto Român și ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în acţiunile inițiate de Serviciul Rutier Suceava pentru depistarea conducătorilor de autovehicule care circulă cu defecţiuni tehnice, sau cei care nu respectă legislația specifică transporturilor de mărfuri şi persoane, a perioadelor de conducere şi odihnă.
 • mediatizarea activităţilor preventive desfăşurate poliţia rutieră şi a recomandărilor destinate conducătorilor auto.
 • realizarea unei cooperări permanente cu structurile M.A.I. județene, administratorii de drumuri şi instituţiile abilitate pentru prevenirea evenimentelor cauzate de fenomenele meteorologice deosebite (ploi, inundații, alunecări de teren, incendii cauzate de caniculă, etc.), și menţinerea stării de viabilitate a drumurilor.
 • informarea permanentă a conducătorilor auto și a Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, despre starea drumurilor din județ şi modul de desfăşurare a traficului rutier.

Pe linia combaterii infracţiunilor de natură judiciară:
 • intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor comise cu violenţă în zona barurilor, discotecilor, locurilor de cazare şi altor locuri pretabile, precum şi monitorizarea stărilor conflictuale.
 • intensificarea activităţilor informative în zonele şi mediile pretabile comiterii de furturi şi tâlhării.
 • executarea activităţilor specifice pentru localizarea şi prinderea persoanelor urmărite şi punerea în executare a mandatelor de arestare preventivă ori de executare a pedepsei închisorii.
 • desfăşurarea de activităţi în colaborare cu structurile de ordine publică şi poliţie rutieră, în vederea prevenirii şi combaterii furturilor de şi din auto, a faptelor de cerşetorie, vagabondaj şi prostituţie - proxenetism, şi asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică.

Pe linia combaterii infracţiunilor de natură economică:
 • prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea activităților informative pentru identificarea și documentarea societăților comerciale care desfășoară activități ilicite;
 • efectuarea de verificări la societățile cu factor de risc ridicat identificate, care acționează în următoarele domenii:
- alimentaţie publică şi de cazare a turiştilor;
- industrie alimentară;
- import, producţia, achiziţionarea, depozitarea și comercializarea legumelor, fructelor, cerealelor şi a produselor accizabile (tutun şi produse din tutun, alcool şi băuturi alcoolice etc.);
- transport intern de persoane;
- parcuri de distracţie, sub aspectul verificării legalităţii înregistrării veniturilor obţinute de persoanele fizice şi juridice.
prevenirea şi combaterea ilegalităţilor din domeniile:
- protecţiei drepturilor de autor şi drepturile conexe, precum şi drepturile de proprietate industrială;
- protecţiei mediului înconjurător;
- activităţilor de natură vamală;
- respectării disciplinei în construcţii.
 • cooperarea și acordarea sprijinului necesar/solicitat de D.S.V.S.A. Suceava, în vederea efectuării activităților de control în piețe și centre agroalimentare, pentru verificarea modului de depozitare, transport și valorificare a produselor din carne, în scopul asigurării respectării cadrului legal în domeniu și prevenirea/combaterea faptelor ce ar putea afecta sănătatea populației.
 • verificarea legalităţii activităţilor desfăşurate de către unităţile hoteliere, de alimentaţie publică şi pensiuni din județ, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai unităţilor cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorului.

Pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase, se vor desfăşura activităţi de prevenire şi combatere a faptelor care aduc atingere regimului armelor, muniţiilor şi substanţelor explozive, în special a portului şi folosirii în locuri publice a armelor de foc.

Pe linie de acţiuni speciale, menţinerea capacităţii de intervenţie a structurii de intervenție (acțiuni speciale) a poliţiei, în situaţia producerii unor evenimente grave, cu impact negativ asupra climatului de ordine şi siguranţă publică.
*
* *


Având în vedere experiența anilor precedenți, când în perioada sezonului estival, pe raza județului nu au fost înregistrate fapte grave contra turiștilor sosiți în zonele de agrement de pe raza localităților urbane sau rurale, sau acte de tulburare gravă a ordinii și liniștii publice și în acest an, poliția și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuțiuni în domeniu vor fi prezente în stradă, pentru asigurarea climatului de siguranță a cetățeanului.PENTRU ȘEFUL INSPECTORATULUI
ÎMPUTERNICIT ADJUNCT AL ȘEFULUI INSPECTORATULUI
Comisar de poliţie

ONIU LIVIU-STEJĂREL
Mai nouă Mai veche