ITM Suceava: Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă - securitate şi sănătate în muncă în luna mai 2017

În perioada 01.05.2017 – 31.05.2017 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 333 controale, din care 243 în domeniul relaţiilor de muncă şi 90 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 140 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 74.000 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MAI

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 243 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 52 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 63.500 lei.

În luna MAI au fost depistate un număr de 160 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
- 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii;
- 155 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal.
- 4 persoane depistate fără forme legale de angajare, au fost aplicate 4 sancţiuni contravenționale.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 90 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 88 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 10.500 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
- lipsa mijloacelor colective de protecție pentru prevenirea căderii de la înălțime;
- lipsa semnalizărilor de securitate aferente agenților chimici;
- necomunicare evenimente;
- neefectuarea verificărilor periodice a instalațiilor de legare la pământ;
- nu s-au stabilit prin fișa postului atribuțiile lucrătorilor;
- nedesemnarea lucrătorilor pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor;
- lipsa dovezilor de acordare a echipamentului individual de protecție;
- nedesemnarea persoanelor competente care să controleze schelele înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după perioade de neutilizare sau în alte circumstanțe care le-ar putea afecta rezistența sau stabilitatea.

În luna mai la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 14 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.06.2017 figurează ca fiind înregistrate un număr de 126.041 contracte individuale de muncă active din care:
- 118.199 pe durată nedeterminată;
- 7.842 pe durată determinată.

Romeo BUTNARIU
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier,
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul
Mai nouă Mai veche