Universitari suceveni în comisiile CNATDCU

Ieri, 12 iunie 2017, Ministerul Educației Naționale a publicat două ordine deosebit de importante pentru funcționarea eficientă și la înalte standarde de calitate a învățământului superior din România: Ordinul 3990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și Ordinul nr. 3991/2017 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava salută numirea a patru membri ai Alma Mater Sucevensis în comisii de specialitate, după cum urmează:

1. Prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, Rectorul USV, a fost numit președinte al Comisiei de contestații pentru Electronică, Comunicații și Nanotehnologie
2. Prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, Prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității, a fost numit președinte al Comisiei de contestații pentru Filologie
3. Prof.univ.dr. Mihai Dimian, Prorector cu activitatea științifică, a fost numit președinte al Comisiei de Electrotehnică, Comunicații și Nanotehnologii
4. Prof.univ.dr.ing. Laura Bouriaud, membru în Comisia de Ingineria resurselor animale și vegetale
Mai nouă Mai veche