Conferință cu participare internațională la USV


În perioada 10-12 mai 2018, la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, va avea loc cea de a XIV-a ediție a Conferinței Internaționale Strategies and Development Policies of Territories: International, Country, Region, City, Location Challenges. Tema propusă de organizatori este una de larg interes pe plan internațional. Dezvoltarea teritorială este un act de patriotism, de voință și de cultură., iar dezideratul este ca România să fie o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei.

Organizarea acestei conferințe la Suceava, de către Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, va permite realizarea unui schimb de idei și opinii care pot sprijini elaborarea unor strategii privind dezvoltarea teritoriului național și internațional. Printre temele care vor fi dezbătute în cadrul lucrărilor conferinței regăsim: asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband, creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive, dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor urbane funcționale, protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate teritorială, creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială, centralizarea și concentrarea informațiilor necesare pentru gestionarea politicilor de dezvoltare regional și amenajarea teritoriului.

Conferința beneficiază de participarea unui număr important de cadre didactice și studenți de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Parma (Italia), Academia de Studii Economice a Moldovei și Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, Universitatea Națională de Comerț și Economie din Kiev (Ucraina), Universitatea Națională de Economie din Sankt-Petersburg, Universitatea de Stat din Sud-Vest, Kursk (Federația Rusă), Institutul Catolic, Facultatea de Studii ale Afacerilor (Slovenia), Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.
Mai nouă Mai veche