Concurs angajare Consilier debutant - Primăria Comunei Verești

Primăria Comunei Verești, Județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Fond Funciar.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea: silvicultură, agronomie, topografie sau administrativă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 21 noiembrie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 03 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Verești, Județul Suceava, telefon: 0230.537.664, e-mail priniaria_veresti@yahoo.com.
Mai nouă Mai veche