23 de accidente de muncă produse în luna martie în județul Suceava


În perioada 1-31.03.2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 309 controale, din care 234 în domeniul relaţiilor de muncă şi 75 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 161 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 236.300 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MARTIE

1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

Inspectorii de muncă au efectuat 234 controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 63 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 188.300 lei.

În luna MARTIE, au fost depistate 23 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

 • 4 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 18 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;
 • 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.


Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 12 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 160.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Inspectorii de muncă au efectuat 75 de controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 98 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 48.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • nu s-au comunicat evenimentele produse;
 • nu s-au cercetat evenimentele produse;
 • nu s-a asigurat echipament individual de protecție;
 • nu s-au luat măsuri pentru eliminarea suprafețelor alunecoase;
 • nu s-au luat măsuri împotriva surpării malurilor;
 • nu s-au luat măsuri de consolidare – întărire elemente subteran;
 • nu s-au autorizat lucrătorii care-și desfășoară activitatea pe instalații de ridicat;
 • nu s-a acordat alt echipament individual de protecție nou, care să-l înlocuiască pe cel degradat sau a cărui calitate de protecție s-a pierdut;
 • nu s-au autorizat din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

În luna martie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 23 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.04.2019, figurează ca fiind înregistrate 130.586 de contracte individuale de muncă active din care:
- 120.171 pe durată nedeterminată;
- 10.415 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche