Măsuri de prevenire a incendiilor specifice perioadei caniculare

  • Interzicerea focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
  • Manifestarea de prudenţă la aruncarea resturilor de ţigări în zonele cu vegetaţie uscată.
  • Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
  • Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune (GPL, oxigen etc.), prin depozitare la umbră sau prin răcire periodică cu jeturi de apă;
  • La depozitarea unor materiale (furaje, cărbune, rumeguş, bumbac etc.) trebuie avut în vedere şi faptul că acestea, în condiţii specifice de temperatură şi umiditate, se pot autoaprinde.
  • Verificarea instalaţiilor de paratrăsnet, ştiut fiind faptul că, după o perioadă cu temperaturi ridicate, precipitaţiile sunt însoţite în mod frecvent de descărcări electrice atmosferice.
  • Asigurarea rezervelor de apă pentru incendii şi verificarea zilnică a situaţiei existente;

În condițiile în care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare și a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din cadrul primăriei, arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor măsuri:
- să nu utilizaţi focul deschis în locuri cu pericol de incendiu, pe timpul nopţii şi pe timp de vânt;
- să nu utilizaţi focul deschis la distanţe mai mici de 100 de metri faţă de construcţii, materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de furaje, pădure etc);
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să o efectuaţi în locuri special amenajate (gropi ş.a.);
- să vă interesaţi la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
- să asiguraţi supravegherea permanentă a arderii şi să stingeţi jarul după încetarea acesteia;
- educaţi şi supravegheaţi copiii în vederea interzicerii jocului cu focul.

ISU Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.