Facultatea de Silvicultură din Suceava își manifestă dezacordul cu privire la criteriile de selecție aplicate de Regia Naționala a Pădurilor în recrutarea inginerilor silvici stagiari

În data de 14 noiembrie 2019, Regia Națională a Pădurilor a organizat o selecție a candidaților în vederea ocupării posturilor de inginer silvic stagiar. Concursul de selecție nu s-a limitat la verificarea competențelor cerute de postul respectiv, ci a introdus drept criterii de notare vechimea școlii silvice și cifra de școlarizare a unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul.

Față de această situație, înțelegem să amintim Regiei Naționale a Pădurilor că articolul 29, al. (3) din Codul Muncii prevede că informațiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea, cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor, nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile profesionale. Considerăm că vechimea instituției de învățământ absolvite și cifra de școlarizare nu pot constitui criterii de evaluare a aptitudinilor profesionale. Prezența acestor criterii în formula de calcul a punctajului final obținut de către candidat reprezintă, în mod evident, o manifestare de discriminare în sensul Ordonanței de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.Facultatea de Silvicultură Suceava consideră că studenții pe care îi pregătește pot face față cu succes oricărui concurs transparent și nediscriminatoriu, organizat în condițiile legii. Examenul de licență al specializării Silvicultură se desfășoară pe baza unei proceduri transparente care are la bază o testare teoretică obiectivă, ce conține un set complex de întrebări, definiții și aplicații, format care poate constitui oricând un model de testare replicabil la nivel național.

Dacă Regia Națională a Pădurilor, unul dintre principalii angajatori ai absolvenților specializării Silvicultură, dorește o apreciere unitară a competențelor viitorilor ingineri stagiari, acest lucru se poate implementa sub forma unui examen de atestat național, organizat de comun acord cu angajatorii din domeniu și cu toate unitățile de învățământ care pregătesc ingineri silvici. Ne exprimăm convingerea că Procedura de recrutare a RNP Romsilva va fi modificată în sensul eliminării acestei regretabile discriminări și ne manifestăm deschiderea față de orice propunere de cooperare vizând verificarea unitară la nivel național a aptitudinilor profesionale ale absolvenților ingineri silvici.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.