Opt judecători asistenți repartizați la Curtea de Apel Suceava printr-un proiect pilot de optimizare a managementului instanțelor judecătorești

Consiliul Superior al Magistraturii implementează, la nivel național, proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul are drept scop identificarea mecanismelor necesare creării unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin dezvoltarea și implementarea unor instrumente standard de management integrat, axate pe trei componente, respectiv management organizațional, volum optim de activitate și resurse umane.

Curtea de Apel Suceava a fost cooptată în proiect ca instanță pilot, președintele curții, judecătorul Cristinel Grosu, fiind selectat ca expert în implementare.

Una din componentele proiectului vizează experimentarea, pe durata derulării, a unei proceduri judiciare specifică mai multor state membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Belgia, Italia, Finlanda ori Norvegia, procedură în care, elementul de noutate vizează constituirea modulului judecător-asistent de judecător, acestuia din urmă revenindu-i sarcina de a prelua din atribuțiile non-judiciare ale judecătorului, ceea ce va conduce, în esență, la creșterea calității actului de justiție și reducerea duratei procedurilor judiciare.

Curții de Apel Suceava i-au fost alocate un număr de 8 posturi de asistenți de judecător, detalii despre procedura de selecție regăsindu-se pe site-ul instanței la adresa: http://portal.just.ro/39/SitePages/acasa_default.aspx

Biroul de Informare și Relații Publice al Curții de Apel Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.