Inspectorii ITM au verificat firmele de transport rutier din Suceava și au aplicat 11 amenzi

În luna octombrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat campania la nivel naţional privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto(lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională.

Obiectivele campaniei au fost: 
 • Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 • Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă; 
 • Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului Muncii – Legii nr. 53/2003, republicată, modificată şi completată, ale H.G. nr.905/2017 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto; 
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; 
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă; 
 • Eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare. 

Campania a fost adresată angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane, având cod CAEN 4941 și cod CAEN 4931, pe teritoriul României.

Inspectorii de muncă au controlat un număr de 47 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 11 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 6.500 lei.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost:
 • neprezentarea evidenței timpului de lucru pentru salariații care desfășoară activitate pe funcția de conducători auto;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de salariat în concordanţă cu programul efectiv de lucru;
 • nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă; 
 • lipsa dovezilor privind achitarea drepturilor salariale; 
 • nerespectarea prevederilor legale privind salariul minim brut pe țara.
ITM Suceava
Mai nouă Mai veche