Workshop pe tema brevetelor de inventie, organizat de USV

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în data de 20 noiembrie, începând cu ora 15.00, workshopul Valorificarea cercetării științifice prin brevete de invenție. Workshopul va fi susținut de către doamna șef lucrări dr. ing. Elena Daniela Lupu, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (USV).

Subiectele abordate vor include, printre altele, condițiile de acordare a unui brevet de invenție, modalitățile de protecție națională și internațională, etapele pentru obținerea protecției, condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească descrierea de invenție, potrivit reglementărilor în vigoare.

Workshopul se va desfășura on-line, la adresa: meet.google.com/arh-nzpa-njb

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0615 - Susținerea cercetării de excelență din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Mai nouă Mai veche