Bilanț al activităților de educație financiară derulate în anul 2020 în județul Suceava

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a continuat în anul 2020 să organizeze, în parteneriat cu Agenţia Suceava a BNR, activităţi de educație financiară sub egida proiectului adresat elevilor „Să vorbim despre bani şi bănci”, care se derulează în baza unui Protocol de colaborare încheiat între cinci instituții din România, printre care BNR şi Ministerul Educaţiei și Cercetării. Astfel, banca centrală urmăreşte să informeze cu privire la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale BNR, precum şi însuşirea unor noţiuni economice de bază şi a unui vocabular financiar-bancar.

În cadrul proiectului, Agenţia Suceava a BNR a organizat în prima parte a anului 2020 activităţi educaţionale distincte, care au fost derulate atât la sediul unităților de învățământ, cât și la sediul propriu. În contextul circumstanțelor excepționale determinate de pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2 și a măsurilor de prevenire și protecție împotriva îmbolnăvirilor, în perioada octombrie – noiembrie a.c. a desfășurat acțiuni online, prin intermediul aplicațiilor agreate la nivelul unităţilor şcolare.

La aceste activităţi, în perioada februarie – noiembrie 2020, au participat 559 de elevi şi 22 cadre didactice provenind din 12 unități școlare din judeţul Suceava. Dintre aceștia 242 elevi și 10 cadre didactice sunt din mediul rural, iar 317 elevi și 12 cadre didactice provin din zona urbană. Participanții au audiat prezentările realizate de reprezentanţii Agenţiei Suceava a BNR, pe teme din istoria băncii centrale şi a monedei naţionale. Elevilor şi cadrelor didactice le-au fost prezentate elementele de siguranţă ale bancnotelor şi monedelor româneşti aflate în circulaţie. Totodată, elevii şi profesorii au vizionat filmele educaţionale: „Istoria banilor”, „Elementele de siguranţă ale bancnotelor”, „Viaţa bancnotelor”, „Rolul BNR” și „Banii și inflația” realizate de banca centrală.

Tematica abordată a fost foarte apreciată de către participanţi, care au transmis organizatorilor numeroase impresii favorabile:

„Din lecția prezentată azi, cel mai interesant a fost când am aflat că în Europa doar bancnotele de la noi și din Anglia sunt confecționate din material plastic. Un alt lucru interesant a fost când am învățat cum să identificăm bancnotele adevărate, de cele false, identificând elementele de siguranță.” - (elev - Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, județul Suceava)

„Mie mi s-a părut cel mai interesant că bancnotele au atâtea elemente de siguranță. Și că doar dacă pui o bancnotă în fața unei ferestre sau a unei lanterne vezi atâtea lucruri interesante.”  - (elev - Școala Gimnazială Arbore, județul Suceava)

„De la activitatea de educație financiară am aflat cum putem recunoaște banii adevărați și de ce sunt mai avantajoase bancnotele de plastic decât cele din hârtie.” - (elev – Școala Gimnazială “Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, jud. Suceava)

„Mi s-a părut foarte interesantă istoria banilor și cum era în trecut fără bani. E frumos să știm cum putem identifica banii adevărați față de cei falși.“  - (elev - Școala Gimnazială Arbore, județul Suceava)

În funcție de evoluția situației sanitare, în cursul anului școlar 2020 - 2021, BNR va extinde sfera de cuprindere a activităţilor educaţionale prin realizarea de prezentări online, elevilor din unităţile de învăţământ din judeţul Suceava, pentru a facilita accesul acestora la cunoştinţe din domeniul financiar – bancar.
Mai nouă Mai veche