Cum încearcă USV să justifice construirea unui turn în Parcul Areni: „Clădirea urmează să aibă maximum 8 etaje”

Intenția Universității „Ștefan cel Mare” Suceava de a construi o clădire cu regim mare de înălțime în Parcul Areni din municipiul Suceava, informație publicată în premieră de StiriSuceava.net, a fost primită cu foarte mare reticență de suceveni.

Supraaglomerarea unei zone care deja este sufocată și faptul că noua clădire va afecta fără nicio îndoială unul dintre cele două parcuri pe care le are municipiul Suceava sunt lucrurile care îi fac pe suceveni să se împotrivească apariției unei noi construcții în Parcul Areni.

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, a trimis presei un comunicat în care încearcă să justifice necesitatea construirii unei noi clădiri în Parcul Areni și susține că deși a solicitat Certificat de Urbanism pentru zece etaje, regimul de înălțime dorit pentru nou construcție ar fi acum de doar opt etaje.

Mai trebuie menționat că solicitarea USV vine în oglindă cu o altă cerere depusă în aceeași perioadă la Primăria Suceava prin care solicită aprobarea construirii unui bloc cu regim mare de înălțime pe actualul amplasament al restaurantului Versus și pub-ului La Bibliotecă. 

Comunicatul transmis de rectorul USV:

„Modificarea paradigmei educaționale și centrarea educației pe student implică noi abordări ale procesului de instruire, restructurarea și dimensionarea spațiilor de învățământ și cercetare la cerințele moderne de formare a unei resurse umane înalt calificate și la nevoile studenților. Urmărind transformarea sa într-un pol de dezvoltare a comunității locale, într-un nucleu de cercetare avansată și de formare a unor specialiști competitivi pe piața muncii, USV încearcă să transpună în practică mai multe proiecte investiționale. Cel mai important și, totodată, mai dificil de realizat (din cauza dimensiunii consistente a infuziei financiare inițiale) este proiectul Campusului II (Moara). USV a alocat sume importante pentru demararea lucrărilor de amenajare a locației secunde a universității, prin inițierea unui parc dendrologic și a grădinii botanice. Astfel, în ultimii patru ani, pentru pregătirea terenului, achiziția și plantarea a 2260 de arbori și arbuști și a diverselor specii de plante au fost cheltuiți peste 1 milion de lei. Investiții majore, de peste 100 milioane de lei, sunt însă necesare pentru amenajarea teritoriului și asigurarea utilităților pentru viitoarele clădiri, printre care se regăsește și proiectul cel mai avansat: căminul studențesc cu 820 de locuri, pentru care Compania Națională de Investiții pregătește deja Hotărârea de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

În paralel cu dezvoltarea viitoare a Campusului II, USV se orientează și spre valorificarea spațiilor disponibile în campusul actual. Un posibil vector de dezvoltare edilitară îl reprezintă extinderea corpului E, în zona învecinată Direcției Silvice Suceava, alături de Parcul Universității, în perimetrul actualei parcări. Având în vedere îngrijorările exprimate pe marginea potențialei afectări a spațiilor verzi, dorim să asigurăm opinia publică că proiectul va fi realizat fără a afecta nici un metru pătrat din spațiul verde existent în parc. Clădirea urmează să aibă maximum 8 etaje și va fi construită în consolă, parterul fiind, în proporție de aproximativ 50%, liber și destinat circulației pietonale.

Dorim să subliniem faptul că USV are în centrul atenției aspectele ce țin de mediu și, pe lângă investițiile semnificative pentru înființarea și dezvoltarea parcului dendrologic, a direcționat mai multe milioane de lei și în remodelarea și refuncționalizarea Parcului Universității, care are astăzi un aspect european și este extrem de vizitat de studenți, cadre didactice, dar, mai ales, de membrii comunității sucevene. Prin organizarea și amenajarea parcului la standarde occidentale, prin întreținerea lui doar din veniturile proprii, Universitatea a oferit tuturor sucevenilor mai multe posibilități de petrecere a timpului liber și de practicare a unor activități sportive, fără să fi existat vreodată intenția de a limita accesul în zona de parc aflată în administrarea USV doar pentru membrii comunității academice.

Reamintim, de asemenea, că în ultimii ani, USV a fost preocupată de creșterea suprafețelor verzi în zona campusului universitar. Astfel, USV este singura instituție din județul Suceava care deține astăzi acoperișuri verzi, cu o suprafață totală de peste 320 metri pătrați (mai mult decât parcarea care va găzdui potențiala extensie a corpului E), pentru care s-au alocat peste 150 mii de lei.

Privind spre viitor, dorim să îi asigurăm pe suceveni că USV va continua aceste politici și le va îmbina, într-un mod cât mai plăcut, dar și eficient, cu nevoia de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare pe care numărul mare de studenți, diversificarea programelor de studiu și înființarea unor noi facultăți o impun. Prin tot ceea ce va iniția și va pune în practică, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava garantează că va rămâne același partener de încredere al comunității locale și regionale.”

Niciun comentariu

Un produs Blogger.