Șapte persoane care munceau la negru au fost depistate de inspectorii ITM Suceava

În perioada 1-30 aprilie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat 267 controale, dintre care 205 în domeniul relaţiilor de muncă şi 62 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 135 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 144.500 lei.

Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă

În urma celor 205 controale efectuate, s-au aplicat 74 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 140.500 lei.

Au fost depistate 7 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care:
 • 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
 • 6 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 6 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 70.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În urma celor 62 de controale efectuate, s-au aplicat 61 sancţiuni contravenţionale valoarea amenzilor aplicate fiind de 4.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-a efectuat instruirea lucrătorilor;
 • nu s-a înaintat în termen dosarul de cercetare;
 • nu s-au refăcut semnalizările de securitate deteriorate;
 • nu s-au asigurat termometre noncontact pentru triajul epidemiologic;
 • nu s-a organizat serviciul intern de prevenire și protecție;
 • nu s-au curățat cu regularitate locurile de muncă de praful rezultat din prelucrarea secundară a lemnului, pentru a evita formarea unei atmosfere potențial explozivă;
 • nu s-a efectuat controlul medical periodic.
În luna aprilie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 mai 2021, figurează ca fiind înregistrate 134.835 de contracte individuale de muncă active dintre care:
 • 123.351 pe durată nedeterminată;
 • 11.484 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.