Rectorul Pamblică a fost numit în comisia care face topul universităților din România

Opt persoane au fost numite într-o comisie care va realiza o clasificare a universităților din România. Printre ei, Valentin „Pamblică” Popa, fostul subaltern al Vioricăi Dăncilă în guvernul PSD, scrie NewsWeek.

Ministrul Educației a decis înființarea unui grup de experți care să realizeze un metaranking universitar. Este vorba de un clasament al universităților care va fi întocmit pe baza unor parametrii care, deocamdată, nu au fost stabiliți.

În lume există mai multe (meta) rankinguri internaționale ale universităților. Ele țin cont, printre altele, de nivelul actului educațional, articolele științifice publicate, numărul de citări.

Scopul Metarankingului Universitar este să identifice care dintre universități au o minimă vizibilitate internațională și care este impactul lor relativ în aria academică internațională, arată cercetătorii de la ad-astra.

În România există 97 de universități (dintre care 7 în lichidare): 54 de universități publice (incluzându-le pe cele militare) și 43 de universități private (din care 9 autorizate provizoriu).

Topul universităților, realizat de fostul ministru Pamblică

Printre cei opt profesori care vor stabili ierahia universităților se află Valentin Popa, de la Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava. El a condus ministerul Educației între 29 ianuarie 2018 și 28 septembrie 2018. S-a făcut remarcat prin numeroasele greșeli gramaticale.

În videoul de mai jos, Popa vorbeşte despre „pamblică” şi despre faptul că „le sunt interzise accesul la o astfel de finanţare”, are „repercursiuni” serioase, „celălanți cetățeni”.Alte erori gramaticale.
- „manualele şcolare este un subiect intens”;
- „am participat şi în calitate de rector şi sunt încântat să continui iniţiativa (pauză în care încearcă să citească numele) Heinnovate care în acest an..”
- „în acest cost de 24 de milioane de lei este inclusă editarea şi drepturile de autor”;
- „asigurăm tichete de grădiniţă în valoare de 50 de lei pentru preşcolarii care.. şi şcolari care au o frecvenţă mai mare de 50 la sută”.

Ordinul AICI

„În baza prevederilor art. 193 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare Adresa Consiliului Național al Rectorilor nr. 16 din 19.10.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 584/GP din 19.10.2021, în temeiul prevederilor art. 4 și ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.

Articolul 1
Se stabilește High Level Experts Group (HLEG), grup de lucru în cadrul Ministerului Educației, având următoarele responsabilități specifice și limitate:
a) propune spre aprobare Ministerului Educației metodologia în vederea realizării unui exercițiu național de metaranking;
b) colaborează cu experți și organisme internaționale cu expertiză în domeniul ierarhizării și clasificării instituțiilor de învățământ superior;
c) elaborează anual un raport de metaranking.

Articolul 2
Se aprobă componența High Level Experts Group (HLEG), după cum urmează:
1. prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Universitatea din București;
2. prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, Academia de Studii Economice din București;
3. prof. univ. dr. Carmen Loghin, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași;
4. prof. univ. dr. Valentin Navrapescu, Universitatea Politehnica din București;
5. prof. univ. dr. Valentin Popa, Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava;
6. prof. univ. dr. Radu Oprean, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca;
7. prof. univ. dr. Vasile Vântu, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași;
8. prof. univ. dr. Sorin Crișan, Universitatea de Arte din Târgu Mureș.

Articolul 3
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către grupul de lucru numit la art. 2. Articolul 4 Orice prevedere contrară prezentului ordin se abrogă. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.