Academia de Organizare Comunitară, proiect de sprijinire și formare a societății civile din Municipiul Rădăuți și localitățile învecinate

Asociația Rădăuțiul Civic, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Politici Publice, a lansat proiectul „Academia de Organizare Comunitară”, un proiect derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a facilita formarea a 5 noi grupuri civice și a peste 150 de persoane în domeniile politicilor publice, organizare comunitară și advocacy din Rădăuți și localitățile învecinate.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni și are ca obiective creșterea gradului de conștientizare civică și dezvoltarea capacităților de organizare comunitară și advocacy ale cetățenilor din zona județului Suceava.

„Ideea proiectului a pornit de la faptul că localitățile din zona Municipiului Rădăuți se caracterizează atât printr-o participare scăzută a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor publice, la vot sau chiar la acțiuni comunitare simple. În activitatea ultimilor 3 ani, experiența locală ne-a demonstrat că implicarea civică poate să apară și să se dezvolte în localitățile de dimensiuni reduse dacă cetățenii dobândesc informațiile de bază despre cum funcționează comunitatea lor, cum funcționează statul și autoritățile sale, dar mai ales cum sunt luate deciziile la nivel local.", a declarat Luca Ciubotaru, președinte al Asociației Rădăuțiul Civic.

Astfel, asociația are în plan realizarea unei diagnoze privind nevoile locale ale comunităților, organizarea unui număr de 11 ateliere, continuarea renovării unui spațiu care va forma un centru comunitar (Radauti Hub - o oportunitate și o resursă de networking, comunicare și învățare), sprijinirea înființării de noi grupuri civice locale și consolidarea capacității organizaționale a acestora, și ulterior a unei rețele formată din aceste grupuri. Ca acestea să poată lucra împreună, vor avea ca prim exercițiu realizarea unei campanii civice comune. De asemenea, proiectul va avea și o componentă de informare pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței societății civile în rândul elevilor și a profesorilor de educație civică.

Continuitatea proiectului este asigurată de faptul că, în urma acțiunilor de formare, organizațiile vor avea posibilitatea să își dezvolte capacitatea organizațională prin sesiuni de coaching și transfer de experiență din partea altor organizații și experți.

Asociația Rădăuțiul Civic este singura asociație activă din județul Suceava care are drept misiune promovarea bunei guvernări locale, a educației civice și a principiilor democrației participative, oferind cetățenilor o înțelegere minimală referitoare la funcționarea administrației locale și centrale, relația cetățean-stat și pârghiile pe care cetățenii le au la dispoziție pentru a promova problemele comunitare cu care aceștia se confruntă.

***

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Asociația Rădăuțiul Civic

Niciun comentariu

Un produs Blogger.