După controalele în benzinării, inspectorii ITM Suceava au aplicat șase amenzi în valoare totală de 9.500 de lei

În perioada 10-16 martie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat campania privind verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat 89 controale, din care 57 în domeniul relaţiilor de muncă şi 32 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 59 sancţiuni contravenţionale, din care 53 avertismente, valoarea amenzilor aplicate fiind de 9.500 lei.

Obiectivele Campaniei
 • Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie.
 • Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii a prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activități de distribuție a carburantilor auto.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniul de activitate sus-menționat.
 • Eliminarea neconformităților constatate,în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul de activitate vizat de acțiune.

Grupul ţintă a fost constituit din întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Activitatea în domeniile Relaţiilor de Muncă/Muncă nedeclarată:

La acţiune au participat 16 inspectori de muncă din cadrul compartimentului control relații de muncă si muncă nedeclarată care au efectuat un număr de 57 controale, fiind verificați 923 salariați din care 56 aveau contracte de muncă cu timp parțial.

În urma verificărilor efectuate, pentru deficiențele constatate, au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale, dintre care 6 amenzi și 13 avertismente, fiind dispuse totodata si 80 de măsuri. Valoarea amenzilor aplicate fiind de 9.500 lei.

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • nepastrare contract individual de muncă la punctul de lucru;
 • transmitere cu întârziere a contractului individual de muncă;
 • munca suplimentara;
 • nerespectarea repausului săptămânal;
 • încălcarea prevederilor privind munca de noapte.

Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

La acţiune au participat 5 inspectori de muncă care au care au efectuat un număr de 32 controale. Pentru deficienţele constatate au fost dispuse un număr de 40 de măsuri și au fost aplicate un număr de 40 avertismente.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
 • Nu se deține certificatul de examinare „in situ” ;
 • Nu s-a reorganizat activitatea de prevenire si protectie ;
 • Nu s-a reactualizat Documentul privind protecția împotriva exploziilor;
 • Nu s-a efectuat zonarea „EX”;
 • Nu s-au aplicat semnalizările de securitate;
 • Nu s-a efectuat verificarea rezistenței de dispersie la împământare.
ITM Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.