31 de cazuri de muncă la negru depistate de inspectorii ITM Suceava în luna aprilie

În perioada 1-30 aprilie 2022, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat 247 de controale, dintre care 185 în domeniul relaţiilor de muncă şi 62 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 170 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 387.000 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 185 controale efectuate, s-au aplicat 62 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 377.000 lei.

Au fost depistate 31 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
 • 7 persoane al căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 23 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 14 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 300.000 lei.


Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 62 de controale efectuate s-au aplicat 108 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 10.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au luat în considerare capacitățile lucrătorului atunci când i s-au încredințat sarcini;
 • nu s-au înaintat în termen dosarele de cercetare;
 • nu s-au comunicat evenimentele;
 • beneficiarii lucrărilor nu au întocmit Planul de securitate și sănătate;
 • nu s-au desemnat coordonatorul SSM pentru perioada lucrărilor;
 • nu s-au transmis Declarația prealabilă;
 • nu s-au asigurat stabilitatea stivelor de bușteni.
În luna aprilie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.05.2022, figurează ca fiind înregistrate 138.021 de contracte individuale de muncă active, dintre care:
 • 126.393 pe durată nedeterminată;
 • 11.628 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.