Garda Forestieră Suceava anunță că a confiscat 63 de metri cubi de cherestea dintr-un depozit din Iași

Marți, 3 mai 2022, urmare a informațiilor deținute la nivelul Gărzii Forestiere Suceava cu privire la încălcări ale regimului silvic în ceea ce privește comercializarea materialelor lemnoase, cu sprijinul personalului din cadrul IPJ Iași - Serviciul de Ordine Publică, a fost efectuat un control de specialitate la un operator economic deținător al unui punct de lucru în localitatea Focuri, județul Iași.

În urma inventarierii materialelor lemnoase identificate în incinta punctului de lucru și comparării stocurilor faptice cu stocurile scriptice declarate în SUMAL 2.0, s-a constatat o lipsă nejustificată în gestiune care totalizează un volum de 63,33 mc materiale lemnoase. 

Echipa de control a dispus sancționarea contravențională a operatorului economic în cauză cu amendă de 10.000 lei și ca măsură complementară s-a procedat la confiscarea valorică a cantității de 63,33 de metri cubi de materiale lemnoase, cu o valoare de peste 16.109 lei.

Pentru prevenirea și depistarea faptelor ce contravin regimului silvic, Garda Forestieră Suceava, în colaborare cu personalul IPJ Iași, va intensifica acest tip de controale în perioada următoare.
Mai nouă Mai veche