ITM Suceava, controale în trafic. Șoferii de camioane verificați la contractul de muncă și timpul de odihnă. Au fost aplicate nouă amenzi de 11.200 de lei

În luna noiembrie 2022 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Obiectivele campaniei au fost 
 • Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 • Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă;
 • Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, modificată şi completată, ale H.G. nr.905/2017 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto;
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă;
 • Eliminarea tuturor neconformitățílor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțíunilor contravenționale corespunzătoare.

Campania a fost adresată angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane, având cod CAEN 4941 și Cod CAEN 4931, pe teritoriul României.

Inspectorii de muncă ai ITM Suceava au controlat un număr de 44 de angajatori. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de nouă sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 11.200 lei.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost:
 • stipularea de clauze contrare dispozițiilor legale;
 • neplata drepturilor salariale;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind eliberarea adeverințelor de vechime;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.
Mai nouă Mai veche