Bani din Fondul de rezervă împărțiți către unele primării din județul Suceava

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat, în ședința de luni suma de 1.023.630.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară, pentru 2.890 de unități administrativ-teritoriale.

Fondurile au fost alocate la solicitarea autorităților locale, prin Instituțiile Prefecților și Consiliile Județene din fiecare județ, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022.

Prin proiectele de hotărâre transmise s-au solicitat sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă, din bugetele proprii, finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate, precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public şi întreţinerea acestuia, salubritate etc.), cofinanțarea proiectelor, plata combustibilului pentru asigurarea încălzirii unităților școlare, asigurarea cu energie termică, plata unor corecții financiare, sentințe, cheltuieli de capital, precum şi alte cheltuieli neprevăzute.

Sumele alocate unităților administrativ teritoriale din județul Suceava:

    Total județ (mii lei)5.500
MunicipiuFĂLTICENI250
OrașCAJVANA100
OrașSIRET500
OrașSOLCA100
ComunăARBORE100
ComunăBAIA100
ComunăBĂLĂCEANA100
ComunăBERCHIȘEȘTI100
ComunăBOGDĂNEȘTI100
ComunăBOROAIA100
ComunăBREAZA100
ComunăBUNEȘTI100
ComunăCIPRIAN PORUMBESCU100
ComunăCORNU LUNCII100
ComunăCOȘNA100
ComunăCRUCEA100
ComunăDOLHEȘTI100
ComunăDORNA CANDRENILOR100
ComunăDRĂGOIEȘTI100
ComunăDRĂGUȘENI100
ComunăDUMBRĂVENI250
ComunăFORĂȘTI100
ComunăGĂLĂNEȘTI100
ComunăGRĂMEȘTI100
ComunăGRĂNICEȘTI100
ComunăHĂNȚEȘTI100
ComunăIACOBENI100
ComunăIASLOVĂȚ100
ComunăPANACI100
ComunăPĂTRĂUȚI100
ComunăPÂRTEȘTII DE JOS100
ComunăPOIANA STAMPEI100
ComunăPOIENI-SOLCA100
ComunăPREUTEȘTI100
ComunăSATU MARE100
ComunăSLATINA100
ComunăSTRAJA100
ComunăSUCEVIȚA100
ComunăUDEȘTI100
ComunăVADU MOLDOVEI100
ComunăVALEA MOLDOVEI100
ComunăVEREȘTI100
ComunăVICOVU DE JOS100
ComunăVOITINEL100
ComunăVOLOVĂȚ100
ComunăVULTUREȘTI100
ComunăZAMOSTEA100
ComunăZVORIȘTEA100

JudețSUCEAVA10.000
MunicipiuFĂLTICENI350
MunicipiuRĂDĂUȚI5.500
OrașCAJVANA100
OrașSOLCA100
ComunăARBORE100
ComunăBAIA100
ComunăBĂLĂCEANA100
ComunăBERCHIȘEȘTI100
ComunăBOGDĂNEȘTI100
ComunăBOROAIA100
ComunăBREAZA100
ComunăBUNEȘTI150
ComunăCIPRIAN PORUMBESCU100
ComunăCORNU LUNCII100
ComunăCOȘNA100
ComunăCRUCEA100
ComunăDOLHEȘTI100
ComunăDORNA CANDRENILOR100
ComunăDRĂGOIEȘTI100
ComunăDRĂGUȘENI100
ComunăDUMBRĂVENI100
ComunăFORĂȘTI100
ComunăGĂLĂNEȘTI100
ComunăGRĂMEȘTI100
ComunăGRĂNICEȘTI100
ComunăHĂNȚEȘTI100
ComunăIACOBENI100
ComunăIASLOVĂȚ100
ComunăPANACI100
ComunăPĂTRĂUȚI100
ComunăPÂRTEȘTII DE JOS100
ComunăPOIANA STAMPEI100
ComunăPOIENI-SOLCA100
ComunăPREUTEȘTI100
ComunăSATU MARE100
ComunăSLATINA100
ComunăSTRAJA100
ComunăSUCEVIȚA100
ComunăUDEȘTI100
ComunăVADU MOLDOVEI100
ComunăVALEA MOLDOVEI100
ComunăVEREȘTI100
ComunăVICOVU DE JOS100
ComunăVOITINEL100
ComunăVOLOVĂȚ100
ComunăVULTUREȘTI100
ComunăZAMOSTEA100
ComunăZVORIȘTEA100
Total județ (mii lei)20.500
Mai nouă Mai veche