Consiliul Județean Suceava are conturile blocate și este executat silit de angajați cărora refuză să le plătească drepturi salariale câștigate în instanță

Consiliul Județean Suceava are conturile blocate după ce peste 40 de angajați ai Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava au cerut executarea silită pentru dobândirea drepturilor salariale câștigate în instanță și neacordate de conducerea instituției.

Este vorba despre un proces în care mai mulți angajați DGASPC au acționat în instanță Consiliul Județean Suceava fiind nemulțumiți de faptul că li s-ar fi aplicat greșit grila de salarizare, astfel încât ar fi primit venturi diminuate față de cele la care aveau dreptul.

Magistrații Tribunalului Suceava pe fond, în 2018, și cei ai Curții de Apel Suceava, în recurs, în 2019, prin hotărâri rămase definitive, au dat dreptate funcționarilor publici și au dispus recalcularea salariilor și plata diferențelor salariale începând cu anul 2017 și până în prezent, inclusiv actualizate cu indicele inflației.

Până acum, Consiliul Județean Suceava a refuzat să pună în aplicare hotărârile definitive ale instanței și nu a alocat sumele de bani necesare pentru plata drepturilor salariale.

Anul trecut, peste 40 de angați ai instituției au cerut și obținut aprobarea Judecătoriei Suceava pentru executarea silită a Consiliului Județean, astfel că instituția s-a trezit cu conturile blocate de un executor judecătoresc.

„Conform art. 632 alin. 2 din Codul de procedură civilă, constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi alte hotărâri sau înscrisuri care potrivit legii pot fi puse în executare.
Totodată, disp. art. 663 alin 1 C.pr.civ., prevăd că executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.
În ceea ce priveşte Sentinţa civilă nr. (...) a Tribunalului Suceava pronunţată în dosar (...), definitivă prin Decizia civilă (...) a Curţii de Apel Suceava, instanţa constată faptul că acesta constituie titlu executoriu, iar suma pretinsă de creditor în baza acestuia constituie o creanţă certă, lichidă si exigibilă, fiind îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute de disp. art. 632 alin. 1 si art. 663 alin. 1 C.pr.civ.
Astfel, în conformitate cu disp. art. 666 C.pr.civ., apreciind cererea ca fiind justificată, având în vedere titlul executoriu invocat, instanţa o va admite şi va încuviinţa executarea silită, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv obligaţia de achitare a diferenţelor salariale rezultate din drepturile salariale stabilite conform Sentinţei civile nr. (...) a Tribunalului Suceava şi salariile efectiv încasate pentru perioada 01.02.2017 până la zi, diferenţe actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii, precum şi a cheltuielilor de executare”
, se arată într-una dintre hotărârile de admitere a executării silite. 

Între timp, pe rolul instanțelor de judecată sunt înregistrate noi dosare prin care și alți angajați solicită executarea silită, dar și dosar în care Consiliul Județean Suceava și DGASPC solicită suspendarea executării silite sau contestă executarea silită.

Sumele de bani necesare pentru plata drepturilor salariale obținute de angajații DGASPC în instanță nu au fost prevăzute în proiectul bugetului CJ Suceava - DGASPC pentru anul 2023.

Dinu ZARĂ

Foto: Ica Mindrila

Niciun comentariu

Un produs Blogger.