Expoziția fotodocumentară dedicată lui Nicolae Titulescu ajunge la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus

În toamna anului trecut, Muzeul Național la Bucovinei, în colaborare cu Muzeul Olteniei din Craiova, a organizat expoziţia temporară „Nicolae Titulescu. O viață în slujba României”, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la nașterea marelui om politic și diplomat care, pe drept cuvânt, este numit „omul care a adus România în Europa şi Europa în România”.

Prin întreaga sa activitate, Nicolae Titulescu a intrat în conștiința națională și europeană ca un diplomat de prim rang, îndeplinind, în frământata perioadă interbelică, funcțiile de ministru plenipotențiar al României la Londra, ministru al Afacerilor Străine la București și președinte al Ligii Națiunilor la Geneva. A fost un veritabil „soldat al Păcii” care a militat pentru scoaterea războiului în afara legii, un talent oratoric remarcabil, înțelegând că Europa este un întreg ce nu trebuie tratat în termenii de Est și Vest. Totodată, a susținut întărirea colaborării dintre națiuni prin încheierea unor pacte regionale, cum a fost cazul Antantei Balcanice, al cărei inițiator a fost, în care fiecare stat să-și păstreze propria individualitate și suveranitate.

Panourile realizate cu acest prilej de către instituția-gazdă, constituite într-o expoziție fotodocumentară itinerantă (autor dr. Mihai-Aurelian Căruntu), au fost expuse, până de curând, la Școala Generală Siminicea. Se pare că în 2023, după „dezghețul” vizibil în ceea ce privește numărul de vizitatori din primul an post-pandemic, interesul față de expozițiile temporare pe care la poate oferi Muzeul Național al Bucovinei școlilor din județ a sporit considerabil. Astfel, la solicitarea profesorului de istorie Ionel Puha, director adjunct al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, și cu sprijinul directorului acestei instituții, profesor Angelica Chachula, începând cu data de 27 ianuarie 2023, expoziția menționată va fi expusă, timp de aproape două luni, în cadrul acestei unități reprezentative de învățământ din județul Suceava. În actualul context internațional, mesajul de pace titulescian este imperios necesar, astfel încât sunt invitați să viziteze această expoziție nu doar elevii, ci și toți iubitorii de cultură și istorie din această localitate bucovineană.
Mai nouă Mai veche