Inspectorii ITM Suceava au făcut aproape 250 de controale în decembrie și au prins opt persoane care munceau la negru

În perioada 1-31 decembrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 245 controale, dintre care 197 în domeniul relaţiilor de muncă şi 48 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 89 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 168.500 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată

În urma celor 197 controale efectuate, s-au aplicat 44 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 146.500 lei.

Au fost depistate 8 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 2 persoane al căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial;
 • 1 persoană depistată la muncă în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat;
 • 4 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 5 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 65.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 48 de controale efectuate s-au aplicat 45 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 22.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au asigurat echipament individual de protecție pentru lucru la înălțime;
 • nu s-a asigurat controlul medical de medicul de medicina muncii al aptitudinilor pentru lucru la înălțime;
 • nu s-au emis decizii de cercetare a evenimentelor produse;
 • nu s-au întocmit, pentru toate activitățile desfășurate, instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, evaluările de risc și planurile de prevenire și protecție;
 • nu s-au întocmit tematicile de instruire.

În luna decembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 16 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 ianuarie 2023, figurează ca fiind înregistrate 138.242 de contracte individuale de muncă active, dintre care 128.250 pe durată nedeterminată și 9.992 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.