Primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, reținut în arest într-un dosar de abuz în serviciu

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus efectuarea urmăririi penale şi reţinerea pentru o durată de 24 de ore, începând cu data de 3 februarie 2023, a suspectului Vasile Andriciuc (PNL), primar al Comunei Şcheia, Judeţul Suceava, pentru comiterea infracțiunilor de :

- ,,abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine, ori pentru altul, un folos necuvenit” în formă continuată, prev. şi ped. de art. 297 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, (103 acte materiale), constând în aceea că:

în perioada 30.06.2016- 31.10.2022, în calitate de primar al Primăriei Comunei Șcheia şi de ordonator principal de credite, cu încălcarea dispozițiilor legale, respectiv art. 155 alin. 1 lit. c si alin. 4 lit. a din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, art. 63 alin. 1 lit. c, alin. 4 lit. a din Lg. 215/2001 privind administratia publică locală, si art. 14 alin. 3, art. 22 alin. 1 şi art. 54 alin. 5 şi 6 din. Lg. 273/2006, a aprobat și a plătit utilitățile pentru spațiul ce reprezintă Baza Sportivă multifuncțională din sat Sf. Ilie, str. Teilor nr. 27, comuna Şcheia, Judeţul Suceava deși, printr-un contract de închiriere, încheiat de către Primăria Comunei Șcheia, prin primar şi numitul S.O., în calitate de administrator al SC S.C. SRL Suceava, obligația plății utilităților revenea chiriașului, suspectul efectuând un nr. de 27 plăți către ACET S.A. Suceava și 76 plăți către Eon, cu consecinţa prejudicierii bugetului local al Primăriei Comunei Şcheia, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru societatea beneficiară, SC S.C. SRL Suceava, respectiv suma de 138.763,57 lei, reprezentând contravaloarea utilităţilor publice (apă potabilă, canal, energie electrică, salubritate) pentru perioada 30.06.2016- 31.10.2022.

- „abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine, ori pentru altul, un folos necuvenit”, în formă continuată prev. şi ped. de art. 297 alin.1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, (3 acte materiale), constând în aceea că, în perioada 18.01.2019-04.01.2022, în calitate de primar al Primăriei Comunei Șcheia, şi de ordonator principal de credite, fără a fi adoptată hotărâre de consiliu local privind închirierea imobilului şi, cu încălcarea dispozitiilor legale, respectiv a prevederilor art. 36 alin. 5, lit. a rap. la art. 63 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001, privind administratia publică locală, şi prevederile art. 155 alin 5, lit. c rap. la art. 129 alin 6 lit. a din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a semnat:

- un contract de închiriere încheiat de către Primăria comunei Şcheia prin primar, şi numitul H.V. privind închirirea unui spaţiu de 40,3 mp ce reprezintă doua (2) camere şi spaţiu de aşteptare, situat la mansarda Şcolii Gimnaziale Dimitrie Păcurariu Şcheia, localitatea Şcheia jud. Suceava destinaţia- cabinet stomatologic pe o perioadă de doi (2) ani.

- un act adiţional la același contract de închiriere privind prelungirea acestuia pe o perioada de un (1) an.

- un al doilea act aditional la contractul de închiriere privind prelungirea acestuia pe o perioadă de un (1) an şi modificarea preţului chiriei de la 1 euro/mp la 0,25 euro/mp.

cu consecinţa prejudicierii bugetului local al Primăriei Comunei Şcheia, concomitent cu obtinerea pentru numirul H.V. a unui folos în suma de 6.653,67 lei, reprezentând contravaloarea chiriei neachitate pentru perioada 18.01.2019-31.12.2022.,

ambele infracțiuni cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal,

În aceeaşi cauză, faţă de suspectul H.V. s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de „abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine, ori pentru altul, un folos necuvenit”,prev. şi ped. de art. 297 alin.1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 48 alin. 1 din Codul penal și 35 alin. 1 din Codul penal, (3 acte materiale), constând în aceea că:

în perioada 18.01.2019-04.01.2022, suspectul H.V., a înlesnit cu intentie, îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către suspectul. A.V., primar al Comunei Şcheia, Judeţul Suceava și încălcarea de către acesta a dispoziţiilor legale cu privire la modalitatea de atribuire a contractului de închiriere şi, cunoscând că nu sunt îndeplinite condițiile, a semnat :

- un contract de închiriere încheiat de către Primăria Comunei Şcheia prin primar, privind închirirea unui spaţiu de 40,3 mp ce reprezintă două (2) camere şi spaţiu de aşteptate, situat la mansarda Şcolii Gimnaziale Dimitrie Păcurariu Şcheia, localitatea Şcheia jud. Suceava destinaţia- cabinet stomatologic pe o perioadă de doi (2) ani.

- un act adiţional la același contract de închiriere privind prelungirea acestuia pe o perioada de un (1) an.

- un al doilea act aditional privind prelungirea acestuia pe o perioadă de un (1) an şi modificarea preţului chiriei de la 1 euro/mp la 0,25 euro/mp.,

cu consecinţa prejudicierii bugetului local al Primăriei Comunei Şcheia, Judeţul Suceava corelativ cu obtinerea unui folos necuvenit, în sumă de 6.653, 67 lei, reprezentând contravaloarea chiriei neachitate pentru perioada 18.01.2019-31.12.2022.

Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Mai nouă Mai veche