Compania Nuclearelectrica anunță intenția de a deschide o mină de uraniu în permietrul Tulgheș-Grințieș

Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, vrea să atragă investitori parteneri pentru demararea activității de extragere a minereului de uraniu din perimetrul neexploatat Tulgheș-Grințieș din județul Neamț, a cărui concesiune a preluat-o în 2021 de la Compania Națională a Uraniului (CNU), intrată după aceea în insolvență. În același an, singura exploatare funcțională de uraniu din România, cea de la Crucea-Botușana din județul Suceava, unde explorările au debutat în 1965, a fost închisă, din cauza epuizării zăcământului, conform datelor Profit.ro.

Ca prim pas, SNN va transfera licența de concesionare către filiala sa Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara SA, care administrează active industriale preluate tot de la CNU.

La nivelul Nuclearelectrica există un „program de activitate pentru operaționalizarea licenței Tulgheș-Grințieș”, care include și „acțiuni în sensul elaborării unei propuneri de strategii de selectare a investitorilor”.

Nuclearelectrica a solicitat toamna trecută la ANRM aprobare pentru întreruperea activității în perimetrul Tulgheș-Grințieș pentru o perioadă de 9 luni, iar Agenția a aprobat sistarea activității începând cu data de 01.01.2023 până la data de 30.09.2023.

„Volumul enorm de lucrări de cercetare geologică executat pe o perioadă de circa 40 de ani a permis estimarea cantitativă a resurselor geologice a fi suficiente pentru necesarul de uraniu pentru două reactoare pe o perioadă de circa 20 - 25 de ani de funcționare. În decursul anului 2011, la solicitarea CNU SA, a fost elaborat un nou studiu de fezabilitate pentru deschiderea, pregătirea și exploatarea zăcământului de uraniu, la o capacitate nominală anuală de producție de 150 tone uraniu. Documentația tehnico-economică a obținut Avizul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuinței nr. 78/05.2012”, se spune într-un document.

În urmă cu 10 ani, necesarul de investiții pentru demararea activității miniere de extragere a uraniului la Tulgheș-Grințieș era estimat la peste 400 milioane lei, cifra fiind cu certitudine semnificativ mai mare în prezent, din cauza inflației acumulate timp de un deceniu și în special în ultimii doi ani.

Anul trecut, Nuclearelectrica a încheiat, în urma unei licitații, un acord-cadru pe patru ani în baza căruia va achiziționa în total, în perioada respectivă, până la 1.500 de tone de concentrat de uraniu natural cu concentrație de 65%. Acordul a fost încheiat cu producătorii Cameco Corporation din Canada și compania de stat Kazatomprom din Kazahstan, valoarea sa fiind estimată în intervalul 224 – 253 milioane dolari.
Mai nouă Mai veche