ITM Suceava anunță verificări la firmele de construcții din cauza numărului mare de accidente de muncă produse în 2022

Având în vedere numărul accidentelor de muncă produse în anul 2022 în domeniul construcțiilor la nivelul întregii țări, precum și gravitatea acestora, pe parcursul anului 2023 se va desfășura Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în locul de muncă la lucrările din domeniul construcțiilor - cod CAEN 41, 42, 43, acțiune cuprinsă în „Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2023”.

Obiective generale ale acestei acțiuni sunt:
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la lucrările de excavații și asigurarea de echipamente colective și individuale de protecție;
 • respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor;
 • implementarea măsurilor de siguranță la utilizarea instalațiilor de ridicat și calificarea personalului deservent.

Vor fi verificate aspectele cu privire la:
 • organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă pe șantierele temporare sau mobile;
 • instruirea lucrătorilor;
 • lucrul la înălţime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă;
 • utilizarea instalațiilor de ridicat și protecţia împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile;
 • cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături;
 • asigurarea condițiilor necesare pentru instruirea suficientă și adecvată a lucrătorilor;
 • existența programelor de instruire-testare la nivelul unității pentru conducătorii locurilor de muncă și lucrători, pe meserii și activități;
 • verificarea periodică a instalațiilor de ridicat și accesoriile acestora;
 • amenajarea locurilor de muncă situate la înălțime;
 • utilizarea mijloacelor de protecție colectivă împotriva surpării terenului și asigurarea de căi sigure pentru intrarea și ieșirea lucrătorilor din zona de excavații.

Acţiunile de control se vor desfăşura în perioada aprilie - noiembrie 2023 și vor viza modul de implementare a prevederilor legale care fac obiectul campaniei. Verificarea măsurilor dispuse se va realiza pe toată durata de desfășurare a campaniei, funcție de termenele dispuse cu ocazia controalelor.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.