Șase firme amendate după ce au fost găsite de inspectorii ITM cu zece angajați la negru

În perioada 1-28 februarie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 297 controale, dintre care 229 în domeniul relaţiilor de muncă şi 68 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 188 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 184.000 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată

În urma celor 229 controale efectuate, s-au aplicat 61 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 163.500 lei.

Au fost depistate 10 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 5 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu a fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 5 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 6 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 80.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În urma celor 68 de controale efectuate s-au aplicat 127 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 20.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție;
 • nu s-a asigurat instruirea lucrătorii prin instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitatea și sănătatea în muncă;
 • nu s-au montat dispozitive de securitate acolo unde există pericolul de cădere sau proiectare de obiecte;
 • nu s-a înființat Comitetul de Securitate și Sănătate in Muncă (CSSM);
 • nu s-a întocmit programul de revizii și reparații la utilaje și instalații mecanice și electrice;
 • nu s-au stabilit și marcat căile de acces și circulație.
În luna februarie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 martie 2023, figurează ca fiind înregistrate 139.137 de contracte individuale de muncă active, dintre care 128.561 pe durată nedeterminată și 10.576 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.