Simpozionul „Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu CES” desfășurat în format online la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului a organizat Simpozionul Național „Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu CES", aflat la a VII-a ediție. Acest eveniment important a avut loc în data de 14 iunie 2023 în format webinar, având drept scop principal promovarea incluziunii și dezvoltarea unui mediu educațional adecvat pentru toți elevii.

Simpozionul a reunit un număr de 222 de cadre didactice din învăţământul special şi de masă, profesori din cabinetele interşcolare, profesionişti din sistemul de educaţie privat, din centre de plasament sau centre de recuperare, toți interesați să afle cele mai bune practici în recuperarea și sprijinirea elevilor cu nevoi educaționale speciale. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava cât și diverse organizații și instituții de învățământ și a atras un număr mare de participanți din întreaga țară.

Programul simpozionului a inclus o serie de prezentări care au vizat aspecte cheie legate de recuperarea elevilor cu CES. Experții au împărtășit exemple de bune practici și strategii eficiente pentru a sprijini dezvoltarea și învățarea acestor elevi, atât în cadrul școlii, cât și în comunitatea lor.

Simpozionul "Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu CES" a adus contribuții semnificative în domeniul educației speciale. Participanții au dobândit cunoștințe noi și au învățat strategii practice pe care le pot aplica în activitatea lor cu elevii cu CES. De asemenea, evenimentul a stimulat conștientizarea și implicarea comunității în sprijinirea acestor elevi, promovând înțelegerea și acceptarea diversității în educație.

Din echipa de organizare au făcut parte: inspectorul de specialitate Manolache Ciprian Ionuț, director prof. Călinescu Petru Marian, director adj. prof. Strugariu Cezar Vasile, prof. consilier educativ Sîrbu Gabriela, prof. Chichifoi Mariana, prof. Cojoleancă Bogdan, prof. Cojoleancă Elena Raluca, prof. Istrate Isabella – Maria, prof. Leşinschi Ortenzia, prof. Ţebrean Livia Teodora, prof. Dascălu Neonila, prof. Mihăilă Daniela, prof. Sabin Rybanna Elena, prof. Culidiuc Militina Cleopatra, prof. Moroșan Elena – Mihaela, prof. Poclitaru Narcisa – Cătălina, prof. Dabija Dumitrița Doinița, prof. Tofan Olga Simona, prof. Țilică Liliana Ștefania.

Simpozionul ,,Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu CES,,organizat la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului, a fost un eveniment remarcabil și inspirațional. Prin promovarea și împărtășirea unor metode inovatoare și a celor mai bune practici în educația elevilor cu nevoi educaționale speciale, simpozionul a contribuit la crearea unui mediu educațional mai incluziv și susținător.
Mai nouă Mai veche