917 candidați susțin astăzi examenul de titularizare în învățământ

Examen
Miercuri, 12 iulie, are loc proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023. 

La proba care se desfășoară în trei de centre de concurs s-au înscris 917 candidați, repartizați după cum urmează: 
 • 290 - Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, 
 • 328 - Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, 
 • 299 - Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava.
La fel ca în anii anteriori, disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: 
 • învățământ preșcolar (170 candidați), 
 • învățământ primar (144), 
 • educație fizică și sport (91), 
 • limba si literatura română (85), 
 • matematica (50), 
 • limba și literatura engleză (42), 
 • biologie (30), 
 • consiliere psihopedagogică (28), 
 • geografie (25), 
 • psihopedagogie specială (25), 
 • istorie (24), 
 • limba și literatura franceză (17), 
 • religie ortodoxă (17), 
 • chimie (15), 
 • arte vizuale (14), 
 • educație socială (13), 
 • educație muzicală (11), 
 • informatică și tehnologia informației (10), 
 • transporturi- maiștri instructori (10) etc.
{inAds}

Subiectele și baremele de evaluare pentru cele 50 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Rezultatele inițiale la proba scrisă vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediul ISJ Suceava, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Suceava sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 26 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințele de repartizare, organizate de către ISJ Suceava în zilele de 27 și 28 iulie.

{inAds}

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Situația statistică a posturilor didactice/catedrelor publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (complete și vacante) din învățământul preuniversitar, de la nivelul județului Suceava, valabile pentru anul școlar 2023-2024:

Nr. crt.Postul didactic/catedraTotal
1profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica50
2educatoare/institutor pentru invatamantul prescolar/profesor pentru invatamantul prescolar (in limba romana)16
3invatator/institutor pentru invatamantul primar/profesor pentru invatamantul primar (in limba romana)12
4fizica8
5profesor itinerant si de sprijin8
6educator - puericultor5
7educatoare/educator; institutor pentru invatamantul special prescolar; profesor pentru invatamantul special prescolar4
8educatie fizica si sport: pregatire sportiva de specialitate (1- fotbal; 1- hochei pe iarba; 1 - biatlon)3
9informatica - tehnologia informatiei si a comunicatiilor3
10muzica instrumentala (functie de instrument)3
11pregatire - instruire practica (prelucrarea lemnului / prelucrarea lemnului)3
12chimie - fizica2
13corepetitie2
14educatie fizica si sport2
15fizica - chimie2
16invatator-educator/institutor-educator/profesor-educator pentru invatamantul special primar2
17matematica2
18pregatire - instruire practica (mecanica)2
19pregatire - instruire practica (pielarie / confectii piele)2
20pregatire - instruire practica (transporturi / conducerea autovehiculelor)2
21profesor - educator2
22aeromodele / rachetomodele1
23arhitectura1
24carting1
25chimie1
26educatie tehnologica si aplicatii practice1
27electrotehnica, electromecanica / electromecanica1
28etnografie / folclor1
29informatica si tehnologia informatiei si a comunicatiilor1
30instrumente muzicale traditionale1
31limba engleza - limba franceza1
32limba franceza1
33medicina generala1
34pregatire - instruire practica (alimentatie publica si turism / turism)1
35pregatire - instruire practica (asistenta medicala)1
36pregatire - instruire practica (electrotehnica, electromecanica / electromecanica1
37profesor psihopedagog1
38profesor psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala1
39religie penticostala1
40tenis de masa1
41teorie-solfegiu-dicteu1
42textile / tricotaje si confectii textile, finisaj textil1
Total 156
Mai nouă Mai veche