FOTO Olimpiada Națională de Creativitate Științifică a avut loc la Suceava

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
În perioada 5-9 iulie 2023 s-a desfășurat la Suceava, a treia ediție a Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică (ONCS) care a fost organizată de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava (IŞJ SV) în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (USV) și Societatea Științifică Cygnus. Festivitatea de deschidere a avut loc joi, 6 iulie, începând cu ora 10:00, în Auditorium ,,Joseph Schmidt” din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. La această olimpiadă națională, elevii au participat în echipe, cu proiecte teoretice şi practice, care au fost prezentate pentru evaluare şi expuse pentru publicul larg în Atriumul din Corpul E - USV.

În acest an, s-au calificat 24 de lucrări la categoria juniori și 49 de lucrări la categoria seniori la faza naţională a Olimpiadei, un număr aproximativ dublu comparativ cu etapa precedentă, demonstrând o creştere semnificativă a interesului elevilor pentru această competiţie. În total, au participat la etapa naţională un număr de 161 de elevi, 54 de cadre didactice din 20 de județe ale țării și 3 sectoare din Bucureşti. Lucrările științifice ale elevilor junior și seniori au fost împărțite pe trei secțiuni: Științe fundamentale (include lucrări din domenii ca biologie, chimie, geografie, fizică, astronomie, managementul mediului şi al ecosistemelor, matematică aplicată sau domenii interdisciplinare ale ştiinţelor enumerate), Științe aplicate (include lucrări din domenii ca inginerie mecanică, energetică şi termotehnică, electrotehnică şi electronică, echipamente şi tehnologii de măsurare sau monitorizare, reciclare, economie, etc.) și Tehnologia Informatiei (include lucrări din domenii ca știinţa calculatorului, algoritmi, inteligenţă artificială, Internet şi comunicare, aplicaţii software, etc.). Rapoartele ştiinţifice, standurile expoziţionale, prezentările de tip poster şi orale ale proiectelor realizate de elevi au fost jurizate de o Comisie Centrală formată din cadre didactice universitare şi cercetători de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Gr. T Popa” Iaşi, Institutul Naţional de Fizică Tehnică din Iaşi, Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, precum și profesori din mediul preuniversitar, recunoscuți pe plan național și internațional, coordonaţi de prof.univ.dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea ştiinţifică al USV, în calitate de Preşedinte, şi prof.dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct al IŞJ SV, în calitate de Preşedinte executiv. Secretar al Comisiei Centrale a fost doamna Prof. ing. Beatrice Filipiuc, inspector școlar pentru discipline tehnice al IŞJ SV.

În cadrul festivității de deschidere a avut loc și un program artistic care ne-a oferit un act artistic de bună calitate și un dar muzical ce ne-a luminat sufletul celor prezenți la olimpiadă. Acest program artistic coordonat renumitul profesor Johannes Raimund Onesciuc și alături de un grup de profesori de talentați de la Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu” din Suceava și anume: doamna profesor de pian Laura Pintileasa, doamna profesor de canto tradițional Anca Griga, domnul profesor de chitară Ilie Aurelian Zugrav, domnul profesor de percuție Lucian Georgel Rusu. Din partea autorităților publice, domnul subprefect Cristian Șologon a transmis un mesaj de bun venit în județul Suceava tuturor participanților la ONCS. Au mai luat cuvântul din partea instituțiilor organizatoare: domnul Prorector, Prof.univ.dr.Mihai Dimian, domnul Inspector școlar general, Prof. Grigore Bocanci, domnul Președinte al Societății Științifice Cygnus, Prof. Victor Șutac, şi domnul Preşedinte executiv al comisiei centrale, Prof.dr. Petru Crăciun.

{inAds}

Olimpiada de Creativitate Științifică (ONCS) este o competiție națională de excelență, la care participă elevi din toată țara, din clasele a V-a – a XII-a (a XIII-a) și din cadrul învățământului profesional, de la toate formele de învățământ (zi, seral, cu frecvență redusă), din învățământul de stat și particular, teoretic, tehnologic sau vocațional, elevi cu aptitudini, înclinații şi interese deosebite pentru disciplinele prevăzute în regulament, selectați anterior în județele lor la faza județeană a competiției. Această olimpiadă națională valorifică cu asupra de măsură personalitatea culturală deschisă, flexibilă, a elevului capabil de performanță din învățământul preuniversitar și se adresează elevilor creativi, cu un orizont cultural adecvat vârstei, care pot valorifica cunoștințele acumulate anterior, deținând abilități de documentare probate prin rezolvarea probei competiției. ONCS dezvoltă și valorifică capacitatea elevilor de a lucra în echipă, de a-și coordona competențele, aptitudinile și cunoștințele cu acelea ale partenerului de lucru. Fiecare echipă participă la olimpiadă cu un proiect sau cu un studiu din domeniul științific, tehnic, al inovării sau al inventicii, care rezolvă sau explică o problemă a societății contemporane. Și cum aspectele științifice care ar putea rezolva crizele din societatea contemporană sunt multiple, elevii au propus de fiecare dată teme pe cât de interesante, pe atât de bine documentate și rezolvate, acoperind domeniul științelor naturii: biologie, chimie, geografie, fizică, astronomie, managementul mediului şi al ecosistemelor, matematică aplicată sau domenii interdisciplinare ale științelor enumerate. ONCS se desfășoară atât cu scopul de a descoperi și promova tinerii creativi și talentați capabili să devină oameni de știință autentici, curajoși și inspirați la fel ca predecesorii lor care sunt omagiați prin această competiție de ținută națională și internațională, precum Nicolae Paulescu, Ștefan Procopiu, Ana Aslan, Horia Hulubei, Petrache Poienaru, Ștefan Odobleja, Emil Palade, Victor Babeș, Anghel Saligni, Dimitrie Gusti. Prin urmare, Olimpiada Naţională de Creativitate Științifică este mai mult decât o competiție de profil încercând să contribuim prin proiectele calificate şi prin activităţile desfăşurate în cadrul olimpiadei la progresul științific în spațiul românesc și la onorarea memoriei cercetătorilor români, munca și viziunea lor altruistă.

Alături de organizatori au fost şi sponsorii S.C. Milk Marketing & Distribution S.R.L, AssistSoftware și Asociatia Stim, care au contribuit la acordarea de cadouri şi premii participanţilor şi la organizarea în bune condiţii a tuturor evenimentelor din cadrul ONCS

Premii I, II, III şi menţiuni din partea Ministerului Educaței au fost obținute de elevi din județele:Satu Mare, București, Galați, Botoșani, Cluj, Bistrița Năsăud, Suceava, Vaslui, Brăila, Bacău, Iași, Buzău, Gorj, Alba, Constanța, demonstrându-se o preocupare deosebită pentru dezvoltarea creativităţii ştiinţifice a elevilor la nivelul întregii ţări şi oferindu-se exemple de bună practică în acest domeniu din partea a multiple instituții capabile să facă performanță şi să pună în valoare potențialul creativ științific al elevilor.

{inAds} 

De asemenea participanţii au vizitat laboratoare dotate la nivel european, din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare, Suceava, obiectivelr cultural istorice: Cetatea de Scaun a Sucevei, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Humorului şi Parcul Ariniş Gura Humorului, şi au audiat conferinţele TED 10-InSTED 10 minutes about Innovation in Science, Technologies, Engineering and Designdin din cadrul proiectului ICE-USV al Universităţii Ştefan cel Mare , Suceava.

În ceea ce priveşte premiile obținute de elevii din județul Suceava la această ediție a Olimpiadei de Creativitate Științifică, menţionăm următoarele:

La categoria Juniori, secțiunea Tehnologia Informației au obținut Premiul I, din partea Ministerului Educației și medalie de aur din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava, elevii Radu-Cristian Fediuc, Mario-Cosmin Ivănuță, Isidor Herea, de la Colegiul Național ,,Petru Rareș” din Suceava respectiv Școala Gimnazială Nr.3 Suceava, prof. îndrumător Anca Viorica Greculeac, cu lucrarea CyberDial - Sistem telefonic pe baza conexiunii la internet. Această lucrare a obţinut şi premiul pentru cel mai mare punctaj la categoria Juniori, cumulat pentru toate cele 3 secţiuni.

La categoria Juniori, secțiunea Științe fundamentale au obținut Premiul al III-lea din partea Ministerului Educației și medalie de argint din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava, elevele Iasmina Irimiciuc și Cezara Ilinca Țui, de la Colegiul Național ,,Petru Rareș” din Suceava, profesori îndrumători Anca Viorica Greculeac şi Gabriela Ilisei, cu lucrarea Typoglycemia - Studiu școlar cu privire la capacitatea creierului uman de a înțelege mesajele cuvintelor cu literele amestecate.

{inAds}

La categoria Seniori, secțiunea Științe fundamentale au obținut Premiul al III-lea, din partea Ministerului Educației și medalie de argint din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava elevii Sabin-Vasile Vașcovici și Vlad Constantinescu de la Colegiul Național ,,Petru Rareș” din Suceava, prof. îndrumător Anca Viorica Greculeac, cu lucrarea Light Guardian - sistem de control a intensității luminii transmise de un luminator de tavan.

La categoria Seniori, secțiunea Științe aplicate au obținut Mențiune, din partea Ministerului Educației și medalie de bronz din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava, elevii Tudor Dochia, Alexandru Turculeț și Paul-Andrei Ungureanu de la Colegiul Național ,,Petru Rareș” din Suceava, prof. îndrumător Victor Șutac, cu lucrarea Dispozitiv de asistență pentru parapantă (Glidar).

La festivitatea de premiere care a avut loc duminică 9 iulie, începând la ora10:00, la Auditorium ,,Joseph Schmidt” din cadrul USV au participat din partea autorităților publice, domnul Nicolae Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava și domnul Cristian Șologon, suprefect al Județului Suceava, care au transmis mesaje de felicitare elevilor participanți, alături de domnul prof. Grigore Bocanci, Inspector școlar general din cadrul ISJ Suceava. Multiplul laureat al olimpiadelor şcolare de profil şi câştigător al trofesului Lira de Aur, Samuel Duciuc a susţinut un recital impresionant de chitară clasică. Premiile din partea Ministerului educaţiei și medaliile din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava au fost anunţate şi acordate elevilor de reprezentanţii celor 3 sub-comisii de evaluare, domnul Prof.univ.dr. Radu Ciorap de la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Gr. T. Popa” Iaşi, doamna Cercetător dr. Adriana Savin de la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi, şi domnul Prof. Adrian Panaete de la Colegiul Naţional ,,A.T. Laurian” din Botoşani, coordonator al lotului olimpic de informatică al României, împreună cu domnul Prorector Prof.univ.dr. Mihai Dimian şi domnul Inspector Prof.dr. Petru Crăciun. De asemenea, premii speciale au fost acordate de Universitatea Tehnică Cluj Napoca din Iaşi, prin domnul Prof.univ.dr. Mihai Munteanu. Organizarea manifestării a fost coordonată la nivel naţional de doamna inspector Prof. Elisabeta Ana Nagy, din partea Ministerului Educaţiei, iar la nivel local de domnul inspector Prof. Ilie Cosovanu, din partea IŞJ SV.

{inAds} 

Mulţumim pentru implicare în buna organizare, şcolilor : Şcoala Gimnazială Bivolărie, Şcoala Gimnazială Valea Moldovei, Şcoala Gimnazială Vasile Tomegea Boroaia, Şcoala Gimnazială Ion Barbir Capu Cîmpului , Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bogdăneşti , Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei, Şcoala Gimnazială Luca Gavril Drăguşeni, Şcoala Gimnazială Academician H. Mihăiescu Udeşti, Şcoala Gimnazială Păltinoasa, Şcoala Gimnazială Râşca, Şcoala Gimnazială Oniceni, Şcoala Gimnazială Krystyna Bochenek Poiana Micului, Colegiul Silvic Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului, Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni, Liceul cu prpgram Sportiv Suceava, Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldoviţa, CSEI Suceava, Şcoala Gimnazială Ioan Vicoveanu, Vicov de Jos, Palatul Copiilor Suceava, şi Primăriei comunei Straja.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava 
Inspector Școlar General Adjunct, 
Prof.dr. Petru Crăciun

{inAds}

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Mai nouă Mai veche