Amenzi de peste 250.000 de lei aplicate în luna iulie de inspectorii DSP Suceava

Amenzi de peste 250.000 de lei aplicate în luna iulie de inspectorii DSP Suceava
Direcția de Sănătate Publică a județului Suceava a anunțat că în luna iulie s-au desfășurat 235 de acțiuni de control, iar în urma neconformităților constatate s-au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale, constând în patru avertismente și 33 de amenzi în valoare totală de 254.800 lei.

În obiectivele din categoria nonaliment, inspectorii din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică (SCSP) au efectuat un număr de 153 de controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate 27 sancțiuni contravenționale, constând în patru avertismente și 23 de amenzi în valoare totală de 230.600 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 
 • 13 controale în unități de turism, fiind aplicate 4 amenzi în valoare totală de 5.800 lei; 
 • 23 controale la unități din categoria mediu; 
 • 1 control în domeniul învățământ; 
 • 100 controale în unități sanitare cu excepția spitalelor, fiind aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, constând în 4 avertismente și 17 amenzi în valoare totală de 219.700 lei; 
 • 2 controale în domeniul unităților de înfrumusețare;
 • 14 controale în domeniul apelor de îmbăiere, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 5.100 lei.

Neconformităţi depistate: 
 • neasigurarea monitorizării frigiderului pentru păstrarea vaccinurilor; 
 • consemnarea în fișele de consultații medicale a efectuării vaccinărilor, fără ca aceste imunizări să fie efectuate în realitate; 
 • nerespectarea ritmicității acțiunilor de combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare și producătoare de disconfort în unități de orice tip; 
 • utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat; 
 • neefectuarea controlului medical periodic prin medicii de medicina muncii; 
 • neasigurarea lenjeriei curate și nerespectarea circuitului acesteia; 
 • nerespectarea obligației de a păstra probe alimentare din fiecare fel de mancare servit, timp de 48 de ore; 
 • depozitarea de produse biocide în spații și condiții necorespunzătoare; 
 • absența autorizației sanitare de funcționare; 
 • neasigurarea spațiilor și circuitelor funcționale la blocul alimentar; 
 • stare necorespunzătoare de întreținere pereți la magazia de alimente; 
 • neasigurarea monitorizării calității apei de la sursa proprie; 
 • lipsa documentelor de reglementare sanitară; 
 • nemarcarea vizibilă a surafețelor de lucru; 
 • neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii în spații frigorifice; 
 • neefectuarea cursului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; 
 • lipsa de supraveghere a respectării măsurilor de igienă și a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc piscine și asigurarea în cantități insuficiente a produselor biocide și de curățenie la anexele sanitare din cadrul piscinei.

În obiectivele din categoria aliment inspectorii din cadrul SCSP au efectuat un număr total de 82 de controale, pentru neconformitățile depistate fiind aplicate 10 sancțiuni contravenționale, constând în amenzi în valoare totală de 24.200 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 
 • 10 controale la producători și ambalatori, fiind aplicată 1 amendă în valoare de 3.000 lei; 
 • 43 controale la retaileri fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 3.200 lei; 
 • 26 controale în unităţi din sectorul de servicii, fiind aplicate 5 amenzi în valoare totală de 13.000 lei; 
 • la producătorii primari care vând direct consumatorului final au fost efectuate 3 controale, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 5.000 lei.

Neconformități constatate: 
 • depozitarea ambalajelor de transport ale produselor alimentare în condiții care pot determina contaminarea sau impurificarea produsului finit; 
 • neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii în spații frigorifice; 
 • neefectuarea operațiunilor de curățenie a locului de muncă, utilajelor, ustensilelor și suprafețelor de lucru; 
 • utilizarea ustensilelor de curățenie folosite pentru anexele sanitare la curățenia din spațiul de prelucrare a alimentelor; 
 • neefectuarea cursului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; 
 • neasigurarea examinărilor medicale, prin medicii de medicina muncii; 
 • neasigurarea echipamentului de protecție curat și complet pentru personalul care lucrează în sectorul de desfacere a alimentelor

În cursul lunii iulie 2023 au fost rezolvate 28 de sesizări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul SCSP a fost completată cu efectuarea a 97 de acţiuni de îndrumare şi consultanță.

Au fost efectuate și 104 acțiuni comune cu alte autorități.
Mai nouă Mai veche