Drept la replică - Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
În data de 02.08.2023, Asociația Clubul Sportiv Hard Enduro Târgu Neamț a adus la cunoștința ANANP – Serviciul Teritorial Suceava (ANANP–ST Suceava) organizarea competiției Hard Enduro Bucovina, sub egida Federației Române de Motociclism, solicitând totdată acordul ANANP. Solicitarea a fost însoțită de harta (în format vectorial) a traseelor planificate pentru competiția care urma a se desfășura în perioada 12-13 august 2023.

În urma analizării setului de coordonate în proiecție Stereo 1970 transmis de către organizator, ANANP–ST Suceava a constatat că traseele alese pentru desfășurarea respectivei competiții se suprapun în totalitate cu ariile naturale protejate ROSPA0089 Obcina Feredeului și ROSCI0328 Obcinele Bucovinei. Drept urmare, în acord cu prevederile Art. 21 Alin. (2) din Metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, aprobată prin OMMAP nr. 1822/2020, ANANP–ST Suceava a comunicat organizatorului al nefavorabil pentru desfășurarea competiției pe traseele planificate, prezentând temeiul legal care fundamentează decizia: OUG 57/2007, art. 33 alin (2) lit. d), OUG nr. 195/2005, art. 52 alin (2). Totodată, solicitantului i-au fost aduse la cunoștință și consecințele care decurg din încălcarea prevederilor OUG nr. 57/2007, respectiv art. 52 și art. 53, de natură contravențională sau chiar penală, după caz.

În articolul publicat de ȘtiriSuceava.Net se afirmă, în mod eronat, că ANANP ar fi custodele sitului sus-menționat, care urma a fi străbătut de traseele alese de organizator. De asemenea, articolul preia excerpte din Anunțul publicat de organizator pe pagina de Facebook Hard Enduro Bucovina în care se afirmă, în mod tendențios, că reprezentanții ANANP „au interesul de a proteja natura, ascunzând tăierile ilegale din majoritatea siturilor”. Și că ANANP este o „agenție înființată peste noapte”. Pentru o informare corectă a cititorilor publicației, facem următoarele precizări:
  • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a fost înființată în anul 2016, prin Legea nr. 95/2016, funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 997/2016, fiind operaționalizată prin OUG nr. 90/2106 ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Scopul ANANP este administrarea unitară și eficientă a ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, reglementate prin dispozițiile OUG nr. 57/2007, fiind autoritatea responsabilă cu rol în administrarea ariilor naturale protejate.
  • Principala instituție cu rol de control și aplicare a sancțiunilor prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice este Gara Națională de Mediu, prin structurile proprii (comisariatele județene); prin urmare, orice cetățean care deține informații cu privire la acte ilegale care se comit în perimetrele ariilor naturale protejate are obligația de a anunța autoritatea cu rol de control și aplicare a sancțiunilor, fie direct, fie prin structurile teritoriale ale ANANP; acest lucru trebuia să-l facă și Asociația Clubul Sportiv Hard Enduro Târgu Neamț, dacă deține informații certe în acest sens, după cum afirmă.
  • În luna mai, anul curent, ANANP–ST Suceava a trimis o adresă către UAT-urile pe raza cărora se află ariile naturale protejate care se suprapun cu traseele alese de către organizatorii competiției Hard Enduro Bucovina, în scop preventiv, pentru a nu fi autorizate competiții automobilistice/de moto-cross care încalcă prevederile legale prezentate mai sus; evidențiem că unul dintre membrii organizatorului competiției este consilier local la una dintre primăriile vizate și, prin urmare, avea cunoștință despre atenționarea transmisă de către ANANP-ST Suceava.
  • La inițiativa președintelui Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), domnul Vasile CARNARIU, la sediul ANANP a avut loc, în data de 17.08.2022, o întâlnire de lucru la care au fost invitați să participe reprezentanți ai Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, Gărzii Naționale de Mediu, Romsilva – Regia Națională a Pădurilor, Federației Române de Motociclism și Federației Române de Automobilism Sportiv. Întâlnirea a avut ca scop consultarea factorilor interesați în reglementarea activităților de turism și a competițiilor sportive, stabilirea și marcarea traseelor în ariile naturale protejate, precum și oferirea de propuneri pentru îmbunătățirea activităților din domeniu.

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate își exprimă totala susținere pentru organizarea competițiilor sportive și a activităților de turism, cu condiția respectării prevederilor legale în materie de protecție a mediului, a habitatelor și biodiversității lor specifice, în calitate de autoritate cu rol de administrare a ariilor naturale protejate. De asemenea, manifestă o totală deschidere la dialog, în manieră transparentă, onestă, cu toate instituțiile de presă interesate în protejarea patrimoniului natural al țării noastre.

Conducerea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
prin
Compartimentul de Comunicare și Relații cu Publicul

Mai nouă Mai veche