Concurs angajare Muncitor necalificat - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul CTIEC Vatra Dornei, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, următoarele posturi vacante: Muncitor necalificat – 1 post.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

  • Studii minime absolvite: școala generală;
  • Domiciliul în localitatea Vatra Dornei sau zona limitrofă.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:

  • formularul de înscriere la concurs – se găsește la Serviciul Resurse Umane, Corp F, cam. 210 si pe pagina web a instituției;
  • curriculum vitae; 
  • copia actului de identitate/certificat căsătorie/ certificat naștere, etc. (se vor prezenta şi în original);
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și în original);
  • copia carnetului de muncă / adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se vor prezenta şi în original);
  • adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale sau cazier judiciar;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 25.09.2023-06.10.2023, între orele 0900- 1200 la Serviciul Resurse Umane (SRU), corp F, camera 210.

Selecție dosare

10.10.2023, până la ora 16

Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

11.10.2023, până la ora 16

Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210

12.10.2023, până la ora 16

Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/


Concursul, constând din probă scrisă (cunoştinţe teoretice conform bibliografiei) şi interviu, va avea loc în intervalul 18.10.2023-02.11.2023, astfel: 

Proba de concurs

Data

Explicații

Proba scrisă

18.10.2023, ora.9, corp F, sala 218

Cunoştinţe teoretice conf. bibliografiei

19.10.2023, ora 16

Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

20.10.2023, până la ora 16

Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210

23.10.2023, până la ora 16

Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

Proba practică

24.10.2023, ora.9, corp F, sala 218

Cunoştinţe practice

25.10.2023, ora 16

Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

26.10.2023, până la ora 16

Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210

27.10.2023, până la ora 16

Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

Interviu

30.10.2023, ora.9, corp F, sala 218

Interviu

31.10.2023, ora 16

Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

01.11.2023, până la ora 16

Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210

02.11.2023, până la ora 16

Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

Rezultat finale

03.11.2023 până la ora 16

Afișare rezultat Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/


Informații suplimentare la telefon 0230/ 522978, int. 413/412.

Bibliografia, tematica şi fișa postului sunt prevăzute în anexa prezentului anunţ 

Salariu de bază va fi diferențiat funcție de tranșa de vechime în muncă și va fi cuprins între 3400 lei (tranșă vechime în muncă 0) și 3556 lei (tranșă vechime în muncă 5).

Mai nouă Mai veche