Spitale, hoteluri și saloane de înfrumusețare amendate de inspectorii DSP Suceava în luna octombrie

Spitale, hoteluri și saloane de înfrumusețare amendate de inspectorii DSP Suceava în luna octombrie
Direcția de Sănătate Publică Suceava informează că în luna octombrie a desfășurat 162 de acțiuni de control, iar în urma neconformităților constatate au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale, constând în patru avertismente și 24 de amenzi în valoare totală de 88.200 lei.

În obiectivele din categoria nonaliment, inspectorii din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică au efectuat 54 de controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate 18 sancțiuni contravenționale, constând în patru avertismente și 14 de amenzi în valoare totală de 34.400 lei.

{inAds}
Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 
 • două controale în domeniul apă; 
 • 9 controale în unități de turism, fiind aplicată o amendă în valoare totală de 1.600 lei; 
 • 11 controale la unități din categoria mediu, fiind aplicată o amendă în valoare totală de 3.000 lei; 
 • 25 de contrale în domeniul cosmetice, fiind aplicată o amendă în valoare de 1.000 lei; 
 • cinci controale în unități sanitare cu paturi, fiind aplicate trei avertismente și 10 amenzi în valoare totală de 18.800 lei; 
 • un control în unități sanitare cu excepția spitalelor, fiind aplicat un avertisment; 
 • un control în domeniul biocidelor, fiind aplicată o amendă în valoare de 10.000 lei.

Neconformităţi depistate: 
 • identificarea unor foi de observaţie clinică în care diagnosticul de infecţie asociată asistenţei medicale nu era consemnat; 
 • nerespectarea măsurilor de depozitare a produselor alimentare; 
 • nerespectarea structurii funcționale a ambulatoriului integrat; 
 • existenţa unui produs biocid transvazat; 
 • colectarea defectuoasă a deșeurilor medicale; 
 • existenţa unor produse biocide un termen de valabilitate expirat; 
 • lipsa verificării calității penetrării aburului la fiecare şarjă de sterilizare a instrumentarului; 
 • existenţa medicamentelor cu termen de valabilitate expirat; 
 • necunoașterea și neaplicarea tuturor etapelor în procesarea manuală a dezinfecţiei de nivel înalt pentru instrumentarul, dispozitivele şi echipamentele care nu suportă autoclavarea; 
 • neefectuarea cursului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; 
 • nerespectarea de către persoanele fizice a normelor de igienă care reglementează zonele de locuit; 
 • nerespectarea prevederilor specifice de notificare a produselor care sunt supuse acestor procedure; 
 • nemarcarea vizibilă a suprafețelor de lucru, ustensilelor și a spațiilor frigorifice pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente.

În obiectivele din categoria aliment, inspectorii din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică au efectuat 108 controale, pentru neconformitățile depistate fiind aplicate zece sancțiuni contravenționale constând în amenzi, în valoare totală de 53.800 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 
 • cinci controale la producători și ambalatori; 
 • șase controale la distribuitori și transportatori, fiind aplicată o amendă în valoare de 1.000 lei; 
 • 58 de controale la retaileri fiind aplicate două sancțiuni constând în amenzi, în valoare totală de 6.600 lei; 
 • 39 de controale în unităţi din sectorul servicii, fiind aplicate șapte amenzi în valoare totală de 46.200 lei.

Neconformități constatate: 
 • neasigurarea examinărilor medicale, prin medicii de medicina muncii, 
 • neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii în spațiile frigorifice; 
 • neefectuarea cursului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, 
 • neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție în unitatea de alimentație.

DSP Suceava mai informează că în cursul lunii octombrie 2023 au fost rezolvate 32 de sesizări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul Serviciului de Control în Sănătate Publică a fost completată cu efectuarea a 11 acţiuni de îndrumare şi consultanță.

Au fost efectuate și două acțiuni comune cu alte autorități.
Mai nouă Mai veche